Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
v 3.25
STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Wiadomości 
Informacje 
Starostwo Powiatowe 
Wydziały Starostwa 
Rada Powiatu 
Zarząd 
Starosta i Wicestarosta 
Sekretarz i Skarbnik 
Budżet Powiatu 
Obligacje  
Oświadczenia majątkowe za 2012 
Oświadczenia majatkowe za 2011 rok 
Oświadczenia majatkowe za 2010  
Oświadczenia majątkowe po wyborach 2010 
Oświadczenia majątkowe za 2009 
Archiwalne oświadczenia majątkowe 
Prawo Miejscowe 
Akty prawne organów Powiatu Sokołowskiego i Starosty 
Jednostki organizacyjne 
Powiatowe Inspekcje, Służby i Straże 
Informacje dla banków celem udzielenia kredytu długoterminowego 
Przetargi 
Przetargi rozstrzygnięte 
Specyfikacje do przetargów 
Zadania inwestycyjne 
Pliki do pobrania 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 
Wolne miejsca pracy 
Kontrole 
Sprawozdania 
Pomoc Publiczna 
Sprawy EOD 
Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie 
Harmonogram dyżurów aptek 
Rady Nadzorcze 
Pracownicy Starostwa 
Rzeczy Znalezione  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 328990
strona główna: 126994
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2014 roku.
Ważny od: 05/12/2013 do: 18/12/2013
Tytuł: DP.272.24.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 4217W w Kosowie Lackim – ul. Armii Krajowej.
Ważny od: 28/11/2013 do: 06/12/2013
Tytuł: DP.272.27.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 4228W w obrębie ewidencyjnym Krasów, gm. Sokołów Podlaski.
Ważny od: 28/11/2013 do: 06/12/2013
Tytuł: DP.272.26.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3916W w Nowej Wsi, gm. Sokołów Podlaski.
Ważny od: 28/11/2013 do: 06/12/2013
Tytuł: DP.272.25.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3911W w Łomnej, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 28/11/2013 do: 06/12/2013
Tytuł: AG.272.8.201 -------- Dostawa lekkiego oleju opałowego (około 60 tys. litrów) dla potrzeb kotłowni olejowej w 2014 r.
Ważny od: 22/11/2013 do: 04/12/2013
Tytuł: RG. 042.1.2013 ----- Dostawę sprzętu komputerowego w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 06/11/2013 do: 15/11/2013
Tytuł: DP.272.20.2013 _____ Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Jasieniu, gm. Repki.
Ważny od: 30/10/2013 do: 05/11/2013
Tytuł: DP.272.21.2013 _______ Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3925W we Władysławowie, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 30/10/2013 do: 05/11/2013
Tytuł: G.6641.10.2013 ----- Opracowanie dokumentacji: gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych dla następujących działek: (64 działki położone w 27 obrębach na terenie 6 gmin).
Ważny od: 21/10/2013 do: 26/10/2013
Tytuł: DP.272.18.2013 _______ Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim, na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2013/2014 r..
Ważny od: 27/09/2013 do: 11/10/2013
Tytuł: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ważny od: 02/09/2013 do: 19/09/2013
Tytuł: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ - Link do pozostałych dokumentów
Ważny od: 02/09/2013 do: 19/09/2013
Tytuł: Sokołów Podlaski: Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatu Sokołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Ważny od: 30/08/2013 do: 13/09/2013
Tytuł: Wybór wykonawców na organizację i przeprowadzenie wyjazdów integracyjno- edukacyjno- zdrowotnych .
Ważny od: 23/08/2013 do: 07/09/2013
Tytuł: DP.272.16.2013 ________ Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach gm. Sterdyń, na odcinku o długości łącznej 0,400 km..
Ważny od: 14/08/2013 do: 29/08/2013
Tytuł: Remont korytarza na parterze budynku oraz sal dydaktycznych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 12/08/2013 do: 26/08/2013
Tytuł: Remont kanalizacji deszczowej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, działka nr 155/2.
Ważny od: 23/07/2013 do: 08/08/2013
Tytuł: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów autorskich podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach projektu pn.Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społeczny.
Ważny od: 19/07/2013 do: 03/08/2013
Tytuł: RG.272.2.2013 ------- Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, działka nr ew. 4013/2.
Ważny od: 12/07/2013 do: 30/07/2013
Tytuł: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych.
Ważny od: 10/07/2013 do: 25/07/2013
Tytuł: RG.272.1.2013 -------- Roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na działce o nr ewid. 155/2 położonej w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 24/06/2013 do: 08/07/2013
Tytuł: G.6812.7.2013 ------- Sporządzenie w dwóch egzemplarzach operatów szacunkowych dla 8 działek (według załącznika) stanowiących własność Skarbu Państwa, celem naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Ważny od: 19/06/2013 do: 27/06/2013
Tytuł: DP.272.12.2013 --- ZAPYTANIE OFERTOWE ---- Wykonanie remontu przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3906W, w obrębie ewidencyjnym Grądy, gm. Sterdyń.
Ważny od: 17/06/2013 do: 22/06/2013
Tytuł: DP.272.11.2013 --- ZAPYTANIE OFERTOWE ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów oraz odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 12/06/2013 do: 21/06/2013
Tytuł: DP.272.10.2013 ----- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy, na drodze kategorii powiatowej nr 3939W.
Ważny od: 06/06/2013 do: 22/06/2013
Tytuł: Przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ważny od: 17/05/2013 do: 06/06/2013
Tytuł: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego.
Ważny od: 13/05/2013 do: 28/05/2013
Tytuł: G.661.(05/06/07/09).2013 -------- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Źółkwy, Kanabrod, Henrysin i Czortki.
Ważny od: 08/05/2013 do: 17/05/2013
Tytuł: Zorganizowanie warsztatów Radzenie sobie ze stresem w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 07/05/2013 do: 21/05/2013
Tytuł: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ----- FN.272.02.2013 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 6.300.000,- zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ważny od: 06/05/2013 do: 18/05/2013
Tytuł: DP.272.08.2013 -------- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1, od km 4+142,10 do km 4+500.
Ważny od: 26/04/2013 do: 11/05/2013
Tytuł: FN.272.02.2013 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 6.300.000,- zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ważny od: 29/03/2013 do: 10/05/2013
Tytuł: Zorganizowanie warsztatów Radzenie sobie ze stresem w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 29/03/2013 do: 12/04/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE - O - ZMIANIE - OGŁOSZENIA - DP.272.03.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego - Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36.
Ważny od: 15/03/2013 do: 23/03/2013
Tytuł: DP.272.04.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze, od km. 6+536 do km. 10+208.
Ważny od: 07/03/2013 do: 22/03/2013
Tytuł: DP.272.03.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego - Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36.
Ważny od: 05/03/2013 do: 23/03/2013
Tytuł: G .661.3.2013 oraz G .661.4.2013 ---------- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Tchórznica Włościańska gmina Sabnie, oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ludwinów gmina Jabłonna Lacka zgodnie z uzgodnionymi Projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
Ważny od: 19/02/2013 do: 28/02/2013
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 08/02/2013 do: 22/02/2013
Tytuł: Zorganizowanie warsztatów Radzenie sobie ze stresem w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 08/02/2013 do: 22/02/2013
Tytuł: Km.272.01.2012 ------- Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w latach 2013 do 2015.
Ważny od: 05/02/2013 do: 13/02/2013
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych.
Ważny od: 28/01/2013 do: 09/02/2013
Tytuł: Dostawa pospółki żwirowej na drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 21/01/2013 do: 01/02/2013
Tytuł: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno 1,0 KAT, rok produkcji 1996 r.
Ważny od: 18/01/2013 do: 29/01/2013
Tytuł: DP.272.01.2013 ---------- Wykonanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 17/01/2013 do: 01/02/2013
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 16/01/2013 do: 25/01/2013
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (III)
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: AG.272.15.2012 ------- Dostawa lekkiego oleju opałowego (około 110 tys. litrów) dla potrzeb kotłowni olejowej w 2013 r..
Ważny od: 10/12/2012 do: 19/12/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do zbiorników magazynowych Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, w ilości 65000 litrów
Ważny od: 06/12/2012 do: 18/12/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 03/12/2012 do: 13/12/2012
Tytuł: Wykonanie nadbudowy istniejącego budynku warsztatów szkolnych polegającej na przebudowie stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Baczyńskiego, nr ew. działki 3988/4.
Ważny od: 29/11/2012 do: 14/12/2012
Tytuł: DP.272.24.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów - Repki, o długości 2,590 km., od pikietażu 14+059 do pikietażu 16+649.
Ważny od: 31/10/2012 do: 15/11/2012
Tytuł: DP.272.23.2012 ------- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3918W w Rogowie, na odcinku o długości 1,601 km.
Ważny od: 26/10/2012 do: 10/11/2012
Tytuł: Dostawa kompletów podręczników do przedmiotów zawodowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 24/10/2012 do: 07/11/2012
Tytuł: DP.272.21.2012 ------ Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2012/2013 r..
Ważny od: 16/10/2012 do: 24/10/2012
Tytuł: OIZ.8023.55.2012 ----- Zapytanie ofertowe - (zaproszenie do ustalenia ceny rynkowej w dwóch etapach - I złożenie oferty II-  negocjacje).
Ważny od: 15/10/2012 do: 19/10/2012
Tytuł: G.661.13.2012 i G.661.14.2012 ----- Opracowanie dokumentacji: gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych oraz przyjęciem uproszczonych planów urządzania lasów.
Ważny od: 09/10/2012 do: 24/10/2012
Tytuł: DP.272.20.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471 km., we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór.
Ważny od: 05/10/2012 do: 20/10/2012
Tytuł: DP.272.19.2012 ----- Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powitowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, na odcinku o długości 527 m..
Ważny od: 04/10/2012 do: 19/10/2012
Tytuł: DP.272.18.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powitowej nr 3914W w Tosiach - odcinek I o długości 0,345 km..
Ważny od: 03/10/2012 do: 18/10/2012
Tytuł: DP.272.16.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powitowej nr 3914W w Wężach, na odcinku o długości 0,26388 km..
Ważny od: 27/09/2012 do: 11/10/2012
Tytuł: DP.272..15.2012 ------ Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec, od km. 5+475 do km. 8+850 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Ważny od: 21/09/2012 do: 09/10/2012
Tytuł: DP.272..14.2012 ------ Wykonanie przebudowy Chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Sterdyni - droga kategorii powiatowej nr 3907W.
Ważny od: 20/09/2012 do: 06/10/2012
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 19/09/2012 do: 03/10/2012
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej.
Ważny od: 17/09/2012 do: 03/10/2012
Tytuł: G.661.10, 11 i 12.2012 ----- Skanowanie i kontrola map ewidencyjnych dla 43 obrębów gminy Repki oraz przekształcenie map ewidencyjnych do postaci numerycznej dla 24 obrębów gminy Sterdyń, 19 obrębów gminy Ceranów i dla 28 obrębów gminy Kosów Lacki.
Ważny od: 13/09/2012 do: 22/09/2012
Tytuł: Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (II)
Ważny od: 12/09/2012 do: 26/09/2012
Tytuł: Organizację i przeprowadzenie kursu modułowego podnoszącego kompetencje zawodowe osób niepełnosprawnych
Ważny od: 05/09/2012 do: 19/09/2012
Tytuł: Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 30/08/2012 do: 13/09/2012
Tytuł: DP.272.13.2012 ----- Wykonanie modernizacji - remontu drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Bielany Żyłaki - Kudelczyn, o długości łącznej 2,702km : - odcinek I o długości 1,122km, tj. od drogi krajowej nr 63 w Bielanach Żyłakach do torów linii kolejowej Siedlce - Sokołów Podlaski, - odcinek II o długości 1,580km, tj. od torów linii kolejowej Siedlce - Sokołów Podlaski do Kudelczyna (obrębie ewidencyjnym Bielany Wąsy i Kudelczn, gm. Bielany).
Ważny od: 22/08/2012 do: 07/09/2012
Tytuł: G.661.6 i 7.2012 ------- Przekształcenie map ewidencyjnych do postaci numerycznej dla 26 obrębów gminy Bielany i 25 obrębów gminy Jabłonna Lacka, oraz skanowanie i kontrola map ewidencyjnych dla 31 obrębów gminy Sokołów Podlaski i 23 obrębów gminy Sabnie.
Ważny od: 16/08/2012 do: 30/08/2012
Tytuł: Wyposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 01/08/2012 do: 15/08/2012
Tytuł: G.661.5.2012 ----- Opracowanie dokumentacji: gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych.
Ważny od: 31/07/2012 do: 10/08/2012
Tytuł: Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego
Ważny od: 31/07/2012 do: 14/08/2012
Tytuł: DP.272.10.2012 ------- Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie - granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.
Ważny od: 27/07/2012 do: 14/08/2012
Tytuł: DP.272.11.2012 ------- Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Krzemień Wieś - Wieska, o długości 3,000 km..
Ważny od: 27/07/2012 do: 14/08/2012
Tytuł: FN.272.02.2012 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego kwoty 7.400.000,- zł (siedem milionów czterysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ważny od: 20/07/2012 do: 01/09/2012
Tytuł: Ogłoszenie przetargowe na przeprowadzenie kursów zawodowych
Ważny od: 16/07/2012 do: 30/07/2012
Tytuł: Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Sabnie, Bielany, Sokołów Podl., Jabłonna Lacka, Repki.
Ważny od: 10/07/2012 do: 18/07/2012
Tytuł: Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco – rekreacyjnego
Ważny od: 06/07/2012 do: 20/07/2012
Tytuł: DP.272.08.2012 ------ Likwidacja przełomów poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 27/06/2012 do: 14/07/2012
Tytuł: Modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - II POSTĘPOWANIE
Ważny od: 22/06/2012 do: 06/07/2012
Tytuł: Modernizacja i doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 11/06/2012 do: 25/06/2012
Tytuł: DP.272.07.2012 ------- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4228W w Przywózkach, na odcinku o długości łącznej 0,445 km wraz z odwodnieniem.
Ważny od: 29/05/2012 do: 15/06/2012
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 29/05/2012 do: 12/06/2012
Tytuł: DP.272.06.2012 ------- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W.
Ważny od: 24/05/2012 do: 09/06/2012
Tytuł: DP.272.05.2012 ---- Koszenie kosiarką bijakową traw, chwastów i odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/05/2012 do: 31/05/2012
Tytuł: Remont dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 19/04/2012 do: 09/05/2012
Tytuł: FP.041.4.ZM1.2011 ----- Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Profesjonalne kadry regionu - program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 06/04/2012 do: 14/04/2012
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 26/03/2012 do: 09/04/2012
Tytuł: Dostawa specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych.
Ważny od: 09/03/2012 do: 20/04/2012
Tytuł: DP.272.03.2012 ------- Wykonanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 01/03/2012 do: 17/03/2012
Tytuł: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz innych zadań szkoleniowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 27/01/2012 do: 28/02/2012
Tytuł: DP.272.02.2012 ----- Wykonanie profilowania równiarką jezdni i poboczy dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego na obszarze gmin: Zadanie 1 - Sokołów Podlaski, Repki, Bielany i Jabłonna Lacka; Zadanie 2 - Ceranów, Sabnie, Sterdyń i Kosów Lacki.
Ważny od: 25/01/2012 do: 07/02/2012
Tytuł: DP.272.01.2012 ----- Dostawa pospółki żwirowej na drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 24/01/2012 do: 07/02/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów zywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
Ważny od: 16/01/2012 do: 30/01/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2012 roku.
Ważny od: 05/01/2012 do: 14/01/2012
Tytuł: AG.272.ZP.2011 ----- Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w 2012 r..
Ważny od: 27/12/2011 do: 06/01/2012
Tytuł: OGŁOSZENMIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ---- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2012 roku
Ważny od: 20/12/2011 do: 05/01/2012
Tytuł: Dostawa oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 15/12/2011 do: 29/12/2011
Tytuł: OGŁOSZENMIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ---- Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2012 roku
Ważny od: 13/12/2011 do: 22/12/2011
Tytuł: UWAGA WAŻNE Dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 02/12/2011 do: 22/12/2011
Tytuł: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz innych zadań szkoleniowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 18/11/2011 do: 29/12/2011
Tytuł: Dostawa sprzętu siłowego i sprzętu cardio w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 10/11/2011 do: 25/11/2011
Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 10/11/2011 do: 23/11/2011
Tytuł: Zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 04/11/2011 do: 14/11/2011
Tytuł: Dostawa kompletów podręczników do przedmiotów zawodowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
Ważny od: 28/10/2011 do: 08/11/2011
Tytuł: DP.272.23.2011 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2011/2012 r,,
Ważny od: 28/10/2011 do: 08/11/2011
Tytuł: Sprzedaż powypadkowego samochodu marki Volkswagen Pick Up rok produkcji 1999 r. Nr rej. WSK 11SV.
Ważny od: 21/10/2011 do: 04/11/2011
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- Program edukacji ekologicznej.
Ważny od: 21/10/2011 do: 04/11/2011
Tytuł: Usługa odnowy pokrycia dachowego w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 20/10/2011 do: 28/10/2011
Tytuł: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1.
Ważny od: 10/10/2011 do: 26/10/2011
Tytuł: DP.272.21.2011 -- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA --- Wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg kategorii powiatowej - 3 zadania i mostów na drogach powiatowych - 2 zadania.
Ważny od: 05/10/2011 do: 13/10/2011
Tytuł: FP.3090.3.09.11 -- DRUGIE -- OGŁOSZENIE O ZMIANIE ODŁOSZENIA --- Zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e- Urząd (PTeU) w ramach projektu: „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 04/10/2011 do: 08/10/2011
Tytuł: FP.3090.3.09.11 -- NIEWAŻNE -- OGŁOSZENIE O ZMIANIE ODŁOSZENIA --- Zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e- Urząd (PTeU) w ramach projektu: „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 03/10/2011 do: 08/10/2011
Tytuł: G.272.12.2011 ----- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych.
Ważny od: 30/09/2011 do: 11/10/2011
Tytuł: DP.272.21.2011 -- Jest zmiana --- Wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg kategorii powiatowej - 3 zadania i mostów na drogach powiatowych - 2 zadania.
Ważny od: 30/09/2011 do: 13/10/2011
Tytuł: FP.3090.3.09.11 -- CZESC PIERWSZA --- Zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e- Urząd (PTeU) w ramach projektu: „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 22/09/2011 do: 08/10/2011
Tytuł: FP.3090.3.09.11 -- CZESC DRUGA --- Zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e- Urząd (PTeU) w ramach projektu: „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 22/09/2011 do: 08/10/2011
Tytuł: DP.272.ZP.20.2011 --- Odbudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3936W, droga krajowa Nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 02/09/2011 do: 16/09/2011
Tytuł: DP.272.ZP.16.2011 ----- Wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg kategorii powiatowej - 5 zadań.
Ważny od: 22/07/2011 do: 03/08/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/04/11 ---- Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu -Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową- realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 22/07/2011 do: 09/08/2011
Tytuł: FN.272.01.2011 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 7.300.000,- zł (siedem milionów trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ważny od: 13/07/2011 do: 24/08/2011
Tytuł: DP.272.ZP.14.2011 ----- Wykonanie przebudowy mostu w Niecieczy na drodze kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski - Jabłonna Lacka, w km. 6+547,80.
Ważny od: 21/06/2011 do: 07/07/2011
Tytuł: FP.3421.ZP./05/11 ---- Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni komputerowej w ramach projektu - Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową - realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 20/06/2011 do: 29/06/2011
Tytuł: DP.272.ZP/13/2011 --- Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej Nr 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, na odcinku o długości 226 m..
Ważny od: 16/06/2011 do: 01/07/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/06/11 --- ZMIANA OGŁOSZENIA ---- Szkolenia ogólne i specjalistycznedla uczestników projektu -Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 07/06/2011 do: 15/06/2011
Tytuł: DP.272.11.2011 ----- Likwidacja przełomów poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 02/06/2011 do: 23/06/2011
Tytuł: DP.272.10.2011 ----- Likwidacja przełomów poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 01/06/2011 do: 22/06/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/06/11 -------- Szkolenia ogólne i specjalistycznedla uczestników projektu -Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 01/06/2011 do: 10/06/2011
Tytuł: DP.272.09.2011 ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 31/05/2011 do: 09/06/2011
Tytuł: FP.3090-3.09.11 ----- Świadczenie usług doradztwa technologicznego w ramach projektu „Rozwój e - usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 29/04/2011 do: 07/05/2011
Tytuł: G.272.3 i 3.2011 --- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali dla 16 obrębów ewidencyjnych z gminy Sterdyń i 26 obrębów ewidencyjnych z gminy Bielany.
Ważny od: 05/04/2011 do: 15/04/2011
Tytuł: AG.272.ZP.02.20011 --Nr-10--- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 17/03/2011 do: 05/04/2011
Tytuł: DP.272.ZP.05.2011 ----- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W, Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki w powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 03/03/2011 do: 18/03/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/01/11 ----- Doradztwo technologiczne w ramach projektu -Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Ważny od: 10/02/2011 do: 18/02/2011
Tytuł: DP.272.ZP.04.2011 ------ Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W, Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki w powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 09/02/2011 do: 02/03/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/03/11 ---- Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu -Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową- realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 28/01/2011 do: 08/02/2011
Tytuł: DP.3421.ZP/03/11 ----- Dostawa pospółki żwirowej na drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 26/01/2011 do: 04/02/2011
Tytuł: DP.3421.ZP?02/11 ----- Wykonanie profilowania równiarką dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 25/01/2011 do: 02/02/2011
Tytuł: DP.3421.ZP/01/11 ----- Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 18/01/2011 do: 03/02/2011
Tytuł: Dostawa oleju opałowego grzewczego EKOTERM PLUS w ilości około 65000 litrów do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 04/01/2011 do: 14/01/2011
Tytuł: G.7432-21/2010 -- Nr 67 ---- Wykonanie bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego, miasta Kosowa Lackiego i na obszarze obrębów Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia i Jabłonna Stara.
Ważny od: 02/12/2010 do: 11/12/2010
Tytuł: FP.3421.ZP/3-02/10 ----- Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego elektronicznej platformy stanowienia prawa lokalnego.
Ważny od: 19/11/2010 do: 27/11/2010
Tytuł: FP.3421.ZP/3-01/10 ----- Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 12/11/2010 do: 20/11/2010
Tytuł: FP.3090/ZP/03/10 ----- świadczenie usług szkoleniowych dla mieszkańców powiatu sokołowskiego chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Ważny od: 29/10/2010 do: 06/11/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/56/10 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń i Repki w sezonie 2010/2011 r..
Ważny od: 19/10/2010 do: 27/10/2010
Tytuł: Oddymianie klatek schodowych
Ważny od: 18/10/2010 do: 03/11/2010
Tytuł: G.342-13/2010; G.342-14/2010 ---- Opracowanie dokumentacji podziału 17 działek o powierzchni od 0,2 do 23,1 ha stanowiących własność Skarbu Państwa celem wydzielenia części pasa gruntu zajętego pod drogę gminną lub powiatową.
Ważny od: 15/10/2010 do: 23/10/2010
Tytuł: G.7437-15/2010 ---- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 119 działek położonych w 37 obrębach wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i klas gruntów oraz sporządzeniem wykazu zmian gruntowych dla każdej działki odrębnie.
Ważny od: 15/10/2010 do: 23/10/2010
Tytuł: FP.3090/ZP/02/10 ------ Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych.
Ważny od: 13/10/2010 do: 23/10/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/50/10 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w poiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń w sezonie 2010/2011 r..
Ważny od: 06/10/2010 do: 15/10/2010
Tytuł: FP.3090/ZP/02/10 ------ Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych.
Ważny od: 05/10/2010 do: 13/10/2010
Tytuł: FP.3090./ZP/01/10 --- Dostawa sprzętu komputrrowego i urządzeń multimedialnych.
Ważny od: 04/10/2010 do: 12/10/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/52/10 ----- Wykonanie Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3928W, 3939W, 3929W od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany - Patrykozy - Kożuchówek.
Ważny od: 04/10/2010 do: 21/10/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/46/2010 ------ Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3922W - ul. Żeromskiego w Jabłonnie Lackiej, na odcinku od cmentarza do końca zabudowy.
Ważny od: 24/09/2010 do: 09/10/2010
Tytuł: AG.3421.ZP/41/10 ----- USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO. ----- zmiana dotychczasowego terminu składania OFERT.
Ważny od: 06/09/2010 do: 17/09/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/40/2010 ------ Wykonanie odnowy drogi kategorii powiatowej nr 3911W, na odcinku o długości 0,800 km. w obrębie ewidencyjnym Łomna gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 18/08/2010 do: 03/09/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/37/2010 ------ Wykonanie odnowy drogi kategorii powiatowej nr 4217W, na odcinku o długości 0,666 km. w m. Dębe, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 30/07/2010 do: 17/08/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/34/2010 ---- Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi kategorii powiatowej nr 3939W w obrębie ewidencyjnym Ruda Kolonia i Patrykozy, na odcinku o długości 2,655 km..
Ważny od: 21/07/2010 do: 11/08/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/31/2010 ---- Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3940W na odcinku o długości 0,310 km. w Patrykozach.
Ważny od: 08/07/2010 do: 27/07/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/30/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 28/06/2010 do: 07/07/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/29/2010 ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 25/06/2010 do: 03/07/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/27/2010 ---- Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Jabłonnie Lackiej, ul. Sienkiewicza.
Ważny od: 22/06/2010 do: 08/07/2010
Tytuł: OFERTOWY przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Tarpan Honker 2,5 D rok produkcji 1995, nr rej. WSK G 418.
Ważny od: 01/06/2010 do: 12/06/2010
Tytuł: Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego.
Ważny od: 28/05/2010 do: 07/06/2010
Tytuł: FN.3421.ZP/16/10 ------ Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 5 000 000,- zł., z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ważny od: 06/05/2010 do: 26/05/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/15/2010 ---- Wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Czapelka w Rogowie, gm.Repki, wraz z przebudową drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku o długości 0,120 km..
Ważny od: 22/04/2010 do: 07/05/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/14/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 21/04/2010 do: 30/04/2010
Tytuł: G.342-3/2010 ----- Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i klas gruntów, sporządzeniem wykazu zmian gruntowych oraz aktualizacją ewidencji gruntów dla części obrębów: gm. Sterdyń - obręby: Łazów, Łazówek, Paderewek i Kolonia Paderewek oraz gm. Sabnie - obręb: Kolonia Kurowice.
Ważny od: 15/04/2010 do: 24/04/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/11/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 12/04/2010 do: 21/04/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/02/10 ----- Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/01/2010 do: 13/02/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/01/10 ----- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego - 3 zadania.
Ważny od: 21/01/2010 do: 04/02/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/03/10 ----- Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 21/01/2010 do: 09/02/2010
Tytuł: G.7432-6/09/ZPnr79 ---- Wykonanie bieżącej aktualizacji w ciągu 2010 r. numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego, miasta Kosowa Lackiego i na obszarze obrębów Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia i Stara Jabłonna na podstawie danych numerycznych i analogowych przekazywanych przez wykonawców prac.
Ważny od: 21/12/2009 do: 06/01/2010
Tytuł: Dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka , następujących artykułów żywnościowych podzielonych na pakiety.
Ważny od: 18/12/2009 do: 16/01/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/80/09 ---- Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Morszków - Jabłonna Lacka, o długości 2,665 km..
Ważny od: 16/12/2009 do: 08/01/2010
Tytuł: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w ilości około 65000 litrów do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 08/12/2009 do: 08/01/2010
Tytuł: Km.3421.ZP/67/09 ---- Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w latach 2010 do 2012.
Ważny od: 23/11/2009 do: 03/12/2009
Tytuł: Termin składania ofert poprawiony -- FP.3090-7 i 8.ZP/1 i 2/09 --- Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych projektu LOGISTYK i HOTELARZ.
Ważny od: 12/11/2009 do: 17/11/2009
Tytuł: Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki parkingowej na ul. Fabrycznej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 4228W.
Ważny od: 07/11/2009 do: 28/11/2009
Tytuł: FP.3090-7 i 8.ZP/1 i 2/09 --- Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych projektu LOGISTYK i HOTELARZ.
Ważny od: 07/11/2009 do: 17/11/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/59/09 ----- Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Morszków - Jablonna Lacka, o dlugości 2,665 km..
Ważny od: 22/10/2009 do: 13/11/2009
Tytuł: G.342-8/2009 Nr 56 ----- Opracowanie dokumentacji z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, położonych na terenie powiatu sokołowskiego oraz opracowanie wniosków dla poszczególnych działek z obszaru powiatu wraz z niezbędną dokumentacją w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.
Ważny od: 22/10/2009 do: 30/10/2009
Tytuł: G.7437-3/09 --- Nr 55 --- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 27 działek położonych w 11 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/10/2009 do: 28/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/54/09 ---- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Kosów Lacki w sezonie 2009/2010 r.
Ważny od: 15/10/2009 do: 24/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/51/09 ---- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Bielany, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2009/2010 r.
Ważny od: 29/09/2009 do: 08/10/2009
Tytuł: G.342-6/09 - Nr 49 ---- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali dla 43 obrębów ewidencyjnych z gminy Repki i 23 obrębów ewidencyjnych z gminy Sabnie.
Ważny od: 22/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: G.7437-2/09 nr.50 ---- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 56 działek położonych w 26 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/09/2009 do: 30/09/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/48/09 --- Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu oraz roboty remontowo-budowlane szybu dźwigowego i dostosowanie kondygnacji wewnętrznych do transportu osób i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich łącznie z badaniem dozorowym.
Ważny od: 17/09/2009 do: 26/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/46/09 --- Wykonanie nawierzchni drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w Kamieńczyku gm. Sterdyń na odcinku o długości 0,326 km..
Ważny od: 16/09/2009 do: 07/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/47/09 --- Wykonanie odnowy nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej i budowa zatoki parkingowej na drodze kategorii powiatowej Nr 3912W na odcinku Sterdyń - Stelągi o długości 0,526 km..
Ważny od: 16/09/2009 do: 07/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/44/09 --- Wykonanie nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Sokołowie Podlaskim z odwodnieniem - etap I.
Ważny od: 08/09/2009 do: 30/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/43/09 --- Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu oraz roboty remontowo-budowlane szybu dźwigowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich łącznie z badaniem dozorowym.
Ważny od: 02/09/2009 do: 16/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/42?09 --- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych dla samochodów osobowych na przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 27/08/2009 do: 17/09/2009
Tytuł: G.342-4/09.ZP/38 -- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali dla 28 obrębów z gminy Kosów Lacki, 24 obrębów z gminy Jabłonna Lacka i obrębu Wieska Wieś gm. Jabłonna L.
Ważny od: 20/08/2009 do: 01/09/2009
Tytuł: G.7432/7014.ZP/36/37/09 --- Założenie i aktualizacja (5 ha.) mapy zasadniczej na obszarze 30 ha oraz wskazanie granic działki nr 491 uwidocznionej w ewidencji gruntów, położonej w obrębie Podrogów gmina Sokołów Podlaski.
Ważny od: 13/08/2009 do: 21/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/35/09 - Wykonanie odnowy nawierzchni ulicy Ogrodowej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 3960W.
Ważny od: 07/08/2009 do: 28/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/32/09 --- Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Czekanów - Łuzki, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 28/07/2009 do: 19/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/31/09 - Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3938W na odcinku o długości 0,980 km. w obrębie ewidencyjnym Trebień i Księżopole Komory gm. Bielany.
Ważny od: 24/07/2009 do: 15/08/2009
Tytuł: Remont łazienek, pomieszczeń WC pomieszczeń do prania w budynku Bursy Międzyszkolnej.
Ważny od: 24/07/2009 do: 13/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/30/09 - Wykonanie odnowy nawierzchni ulicy Ogrodowej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 3960W.
Ważny od: 15/07/2009 do: 06/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/29/09 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na ul. Żeromskiego w Jabłonnie Lackiej - droga kategorii powiatowej nr 3922W.
Ważny od: 14/07/2009 do: 05/08/2009
Tytuł: Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym
Ważny od: 29/06/2009 do: 15/07/2009
Tytuł: Remont łazienek, pomieszczeń WC pomieszczeń do prania w budynku Bursy Międzyszkolnej (I i II piętro) w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 29/06/2009 do: 21/07/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/24/09 --- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki - Klimowizna - ulica Długa w Kosowie Lackim.
Ważny od: 16/06/2009 do: 08/07/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 --Zmiany w SIWZ - - Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 09/06/2009 do: 16/06/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 -- WYJAŚNIENIA zpisów SIWZ --- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 09/06/2009 do: 16/06/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 --Zmiany w SIWZ - zmiana 2 zapisów w pkt. 8 SIWZ --- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 05/06/2009 do: 16/06/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 04/06/2009 do: 17/06/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 --Zmiany do ogoszenia w BZP 167850-2009 z dnia 2009-05-26 --- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 29/05/2009 do: 16/06/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 26/05/2009 do: 16/06/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/17/09 ----- Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 i przy ul. Armii Krajowej 4.
Ważny od: 14/05/2009 do: 09/06/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Grodzisku.
Ważny od: 08/05/2009 do: 29/05/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Przebudowa mostu przez ciek wodny Grobelka w Wyrozębach Podawcach, gm. Repki wraz z przebudowa drogi poiatowej Nr 3932W na odcinku 0,146 km.
Ważny od: 30/04/2009 do: 22/05/2009
Tytuł: G.7437-1/09 ----- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 41 działek położonych w 21 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 17/04/2009 do: 28/04/2009
Tytuł: G.7437-2/09 --- Wykonanie bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego i miasta Kosowa Lackiego na podstawie danych numerycznych i analogowych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz na podstawie opracowań znajdujących się w PODGiK celem aktualizacji zasobu.
Ważny od: 13/03/2009 do: 27/03/2009
Tytuł: G.7437-1/09 ----- Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej: obręb: Ruda-Kolonia, Patrykozy, Kożuchów gm. Bielany.
Ważny od: 24/02/2009 do: 06/03/2009
Tytuł: G.342-1/2009 ----- Ustanowienie inspektora nadzoru dla pracy geodezyjnej zleconej umową nr G.342-1/08-ZP41 dotyczącej Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne budynków i lokali.
Ważny od: 23/02/2009 do: 05/03/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/08/09 ----- Nadbudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej nr 4.
Ważny od: 20/02/2009 do: 17/03/2009
Tytuł: D.3421.ZP/06/09 ---- Remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 28/01/2009 do: 10/02/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/05/09 ---- Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 26/01/2009 do: 07/02/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/03/09 --- Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/01/2009 do: 05/02/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/04/09 ---- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 20/01/2009 do: 30/01/2009
Tytuł: DPS Wirów. Dostawa oleju opałowego do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 02/12/2008 do: 08/01/2009
Tytuł: G.3421.ZP/53/08 - Ustanowienie inspektora nadzoru dla etapu I i II pracy geodezyjnej dotyczącej Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne budynków i lokali.
Ważny od: 18/11/2008 do: 28/11/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/54/08 --- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2008/2009 r..
Ważny od: 18/11/2008 do: 26/11/2008
Tytuł: DPS 308517 ZP/11/08 ----- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
Ważny od: 12/11/2008 do: 21/11/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/44/08 --- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2008/2009 r..
Ważny od: 17/10/2008 do: 28/10/2008
Tytuł: G.3421.ZP/46/08 -- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych w ramach Dzialania 5 PROW dla 21 dzialek oraz sporządzeniem wykazu zmian gruntowych dla każdej dzialki odrębnie.
Ważny od: 14/10/2008 do: 24/10/2008
Tytuł: Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Ważny od: 07/10/2008 do: 21/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/44/08 --- Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, na terenie powiatu sokołowskiego w gminach: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Repki w sezonie 2008/2009 r..
Ważny od: 02/10/2008 do: 16/10/2008
Tytuł: G.3421.ZP/41/08 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów gm Sokołów Podlaski i 9 obrębów gm. Sterdyń.
Ważny od: 21/09/2008 do: 02/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/38/08 - Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 4234W, na odcinku o długości 0,570 km, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Sokołów Podlaski.
Ważny od: 19/09/2008 do: 10/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/39/08 - Wykonanie II etapu przebudowy chodnika i zjazdów gospodarczych na drodze kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń, na odcinku o długości 0,722 km.
Ważny od: 19/09/2008 do: 10/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/40/08 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3926W - ulica Targowa w Jabłonnie Lackiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+299.
Ważny od: 19/09/2008 do: 10/10/2008
Tytuł: PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż elementów konstrukcyjnych szklarni – do rozbiórki w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 10/09/2008 do: 08/10/2008
Tytuł: AG.3421.ZP/34/08 --- Nadbudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej nr 4.
Ważny od: 18/08/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/33/08 ----- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W w obrębie ewidencyjnym Rogów, na odcinku o dlugości 0,562 km..
Ważny od: 13/08/2008 do: 03/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/31/08 --- Odnowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku o długości 0,326 km. w Wirowie.
Ważny od: 11/08/2008 do: 02/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/32/08 --- Odnowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W na odcinku o długości 0,400 km. w Tosiach.
Ważny od: 11/08/2008 do: 02/09/2008
Tytuł: G.3421.ZP/28/08 -- Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej w 8 obrębach na powierzchni ok. 193 ha..
Ważny od: 29/07/2008 do: 20/08/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/26/08 ----- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacze - Błonie Duże - Bielany Żyłaki.
Ważny od: 25/07/2008 do: 19/08/2008
Tytuł: G.3421.ZP/25/08 --- Wykonanie aktualizacji okresowej, numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego na podstawie operatów zaewidencjonowanych od 10 października 2006 r..
Ważny od: 23/07/2008 do: 01/08/2008
Tytuł: Fn.3421.ZP/24/08 -- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 3 mln. zł
Ważny od: 04/07/2008 do: 25/07/2008
Tytuł: D.3421.ZP/23/08 ------ Koszenie trawy i chwastów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 01/07/2008 do: 09/07/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/22/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 27/06/2008 do: 09/07/2008
Tytuł: AG.3421.ZP/21/08 -------- Remont Sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.
Ważny od: 24/06/2008 do: 05/07/2008
Tytuł: ŚiB-6114/4.ZP/20/08 ----- Wykonanie odnowienia pożarzyska lasu na terenie wsi Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 23/06/2008 do: 18/07/2008
Tytuł: G.3421.ZP/19a i b/08 - Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla obrębów w gm. Bielany (ok. 277 ha.), oraz rozliczenie powierzchni użytków i klas gruntów wraz z aktualizacją części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków. B. Analiza dokumentacji celem uzgodnienia treści księgi wieczystej i sprostowania danych objętych ewidencją gruntów.
Ważny od: 28/05/2008 do: 11/06/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/18/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 20/05/2008 do: 11/06/2008
Tytuł: G.3421.ZP/15/08 ----- Wykonanie okresowej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Sokolowa Podlaskiego, na podstawie operatów zaewidencjonowanych od 10 października 2006 r. do chwili obecnej.
Ważny od: 29/04/2008 do: 10/05/2008
Tytuł: G.3421.ZP/16/08 ----- Skanowanie opisów topograficznych do programu BANK OSNÓW.
Ważny od: 29/04/2008 do: 10/05/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/17/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 29/04/2008 do: 20/05/2008
Tytuł: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka woj. mazowieckie (tel/fax.025/7811066) e-mail:dpswirow@siedlce.home.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych.
Ważny od: 25/04/2008 do: 21/05/2008
Tytuł: G.3421.ZP/14/08 -- Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla obrębów Łuzki i Niemirki, gm. Jabłonna Lacka (ok. 387 ha.), oraz rozliczenie powierzchni użytków i klas gruntów wraz z aktualizacją części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.
Ważny od: 24/04/2008 do: 09/05/2008
Tytuł: BM.3421.ZP/12/08 --- Termomodernizacja w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24a.
Ważny od: 18/04/2008 do: 09/05/2008
Tytuł: U W A G A - Odpowiedzi na pytania dotyczące - ZSzNr1.3421.ZP/08/08 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego i Bursy Międzyszkolnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24.
Ważny od: 31/03/2008 do: 14/04/2008
Tytuł: ZSzNr1.3421.ZP/10/08 --- Termomodernizacja w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24.
Ważny od: 25/03/2008 do: 17/04/2008
Tytuł: ZSzNr1.3421.ZP/08/08 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego i Bursy Międzyszkolnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24
Ważny od: 13/03/2008 do: 04/04/2008
Tytuł: AG.3421.PN/09/08 2. Nauka prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T i B.
Ważny od: 12/03/2008 do: 20/03/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/06/08 -- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg i ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 11/02/2008 do: 19/02/2008
Tytuł: G.3421.ZP/07/08 -- Opracowanie dokumentacji podzialu dzialki
Ważny od: 11/02/2008 do: 19/02/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/05/08 - Dostawa pospólki żwrowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego.
Ważny od: 05/02/2008 do: 15/02/2008
Tytuł: G.3421.ZP/04/08 -- Opracowanie dokumentacji podzialu dzialki - 2 szt.
Ważny od: 12/01/2008 do: 26/01/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/03/08 -- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego.
Ważny od: 11/01/2008 do: 25/01/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/02/08 - Dostawa pospólki żwrowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego.
Ważny od: 09/01/2008 do: 23/01/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/01/08 -- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg i ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 08/01/2008 do: 24/01/2008
Tytuł: ZS/915/2007 -- Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w ilości około 150000 litrów do Zespołu Szkół nr 2.
Ważny od: 27/11/2007 do: 15/12/2007
Tytuł: SSP.3421.ZP/42/07 -- Dostawa i montaż wyposażenia szkól i placówek w urządzenia do monitoringu wizyjnego.
Ważny od: 02/11/2007 do: 16/11/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/40/07 - Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, na terenie powiatu sokołowskiego w gminach: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Repki w sezonie 2007/2008 r..
Ważny od: 16/10/2007 do: 24/10/2007
Tytuł: D.3421.ZP/36/07 -- Wykonanie odnowy nawierzchni jezdni ul. Szkolnej w Kosowie Lackim (droga kat. powiatowej nr 4219W).
Ważny od: 03/10/2007 do: 25/10/2007
Tytuł: g.3421.ZP/32/07 - Opracowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej: 1. podz.dzialki nr 4010/27 w Sokołowie Podl. Ul. Lipowa, Kolejowa 2. pomiar kontr. dzialki nr 471/6 w Sokołowie Podl. Ul. Kosowska 3. poomiar kontr. dzialki nr 662 i 661/8 w Sokołowie Podl. Ul. Niecieckiej.
Ważny od: 01/10/2007 do: 10/10/2007
Tytuł: G.3421.ZP/33/07 - Uzupełnienie bazy danych dotyczącej budynków i lokali części opisowej ewidencji budynków i lokali.
Ważny od: 01/10/2007 do: 10/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/34/07 - Wykonanie modernizacji jezdni i przebudowy chodnika oraz zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w Seroczynie, gm. Sterdyń.
Ważny od: 28/09/2007 do: 20/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/35/07 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (droga kategorii powiatowej nr 3902W).
Ważny od: 28/09/2007 do: 20/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/30/07 - Budowa chodnika i wjazdów gospodarczych we wsi Węże na drodze powiatowe 4228W Wyszków - Sokołów Podlaski, na terenie gminy Sokołów Podlaski.
Ważny od: 14/09/2007 do: 06/10/2007
Tytuł: G.3421.ZP/29/07 - Opracowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej: 1. podz.dzialki nr 3487/21 w Sokołowie Podl. Ul. Oleksiaka Wichury 2. podz.dzialki nr 3988/5 w Sokołowie Podl. Ul. M.C.Sklodowskiej 3. podz.dzialki nr 2172/6 i 7 w Sokołowie Podl. Ul. Szkolnej 4. zalożenie i aktualizacja mapy zasadn. obr. Buczyn, gm. Kosów i obr. Wymysly, gm. Sabnie,ok. 30ha.
Ważny od: 14/09/2007 do: 25/09/2007
Tytuł: Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w ilości około 90000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, Al. Jana Pawła II 2 , 08-304 Jabłonna Lacka.
Ważny od: 11/09/2007 do: 29/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/28?07 - Przebudowa chodnika i zjazdów na ulicy Spacerowej - droga kat. Powiatowej nr 3923W w Jabłonnie Lackiej na odcinku długości 0,554 km i na ul. Targowej - droga kat. Powiatowej nr 3924W, na odcinku o długości 0,0375 km..
Ważny od: 10/09/2007 do: 02/10/2007
Tytuł: AG.3421.ZP/27/07 - Budowa przyłącza wodociągowego do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 23.
Ważny od: 07/09/2007 do: 29/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/26?07 - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3937W, na odcinku o długości 0,407 km, w Dmochach Rętkach.
Ważny od: 05/09/2007 do: 27/09/2007
Tytuł: AG.3421.ZP/25/07 KANCELARIA BROKERSKA SUPRA BROKERS OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU SOKOŁOWSKIEGO.
Ważny od: 30/08/2007 do: 07/09/2007
Tytuł: G.3421.ZP/24/07 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji gruntów i stanu faktycznego działek Nr 15/1 i 15/2 w obrębie Dziegietnia Kolonia gm. Sokołów Podl.
Ważny od: 29/08/2007 do: 07/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/23/07 Wykonanie przebudowy chodników i zjazdów na ulicy Ks. Bosko w Sokołowie Podlaskim od ulicy Armii Krajowej do ulicy Działkowej km 0+000-0+587,75.
Ważny od: 23/08/2007 do: 12/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/21/07 Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej Nr 3913W, na odcinku Buczyn Szlachecki - Hołowienki.
Ważny od: 01/08/2007 do: 23/08/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/22/07 Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej Nr 3918W, na odcinku Nieciecz Włościańska - Rogów.
Ważny od: 01/08/2007 do: 24/08/2007
Tytuł: G.3421.ZP/19/07 Założenie ewidencji budynków i lokali w 19 obrębach gm. Ceranów.
Ważny od: 01/08/2007 do: 18/08/2007
Tytuł: G.3421.ZP/17/07 Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych.
Ważny od: 27/07/2007 do: 09/08/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/18/07 Przebudowa północnego chodnika i zjazdów na ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 27/07/2007 do: 18/08/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/16/07 --- Przebudowa południowego chodnika i zjazdów na ul. Wiatraki w Sokołowie Podlaskim (droga kategorii powiatowej) na odcinku od ul. Sadowej do ul. Ogrodowej.
Ważny od: 27/07/2007 do: 17/08/2007
Tytuł: RiŚ.3421.ZP/15/07 SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU.
Ważny od: 21/07/2007 do: 07/08/2007
Tytuł: U W A G A--------U S Z C Z E G Ó Ł O W I E N I E-----------------Fn.3421.ZP/14/07 - Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 2.955.000 zł.
Ważny od: 20/07/2007 do: 26/07/2007
Tytuł: Fn.3421.ZP/14/07 - Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 2.955.000 zł.
Ważny od: 12/07/2007 do: 26/07/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/13/07 - Wykonanie przebudowy południowego chodnika i zjazdów na ul. Wiatraki w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 04/07/2007 do: 26/07/2007
Tytuł: Zarząd Powiatu Sokołowskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 05/06/2007 do: 19/06/2007
Tytuł: LO.3421.ZP/04/07 Termomodernizacja budynku szkoły, stołówki i sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Sokołowie Podlaskim przy ul. Sadowej nr. 11.
Ważny od: 04/04/2007 do: 24/04/2007
Tytuł: G.3421.ZP/07/07 - Aktualizacja mapy zasadniczej - 4 zadania.
Ważny od: 21/03/2007 do: 03/04/2007
Tytuł: G.3421.ZP/06/07 Aktualizacja mapy zasadniczej - 4 zadania.
Ważny od: 15/03/2007 do: 27/03/2007
Tytuł: Modernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego
Ważny od: 15/03/2007 do: 11/04/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/05/07 Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego – 8 zadań.
Ważny od: 12/02/2007 do: 20/02/2007
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E o przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Sokołowskiego:
Ważny od: 26/01/2007 do: 07/03/2007
Tytuł: Modernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego
Ważny od: 25/01/2007 do: 24/02/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/01/07 - Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej.
Ważny od: 22/01/2007 do: 31/01/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/02/07 - Profilowanie równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/01/2007 do: 31/01/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/03/07 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/01/2007 do: 09/02/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/51/06 Przebudowa zatoki parkingowej, chodnika i wjazdów gospodarczych na ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 06/12/2006 do: 15/12/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/50/06 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. posypywarek piasku i środków chemicznych CPV 34.14.44.0-4; oraz dostawa 2 szt. pługów odśnieżnych jednostronnych CPV 29.52.31.31-8.
Ważny od: 23/11/2006 do: 02/12/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/49/06 - Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36154, na odcinku no długości 0,190 km., w obrębie ewidencyjnym Nieciecz Włościańska.
Ważny od: 14/11/2006 do: 22/11/2006
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Sokołowskiego:
Ważny od: 09/11/2006 do: 15/12/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/47/06 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. posypywarek piasku i środków chemicznych CPV 34.14.44.0-4; oraz dostawa 2 szt. pługów odśnieżnych jednostronnych.
Ważny od: 08/11/2006 do: 17/11/2006
Tytuł: KM.3421.ZP/44/06 - Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego w m. Sokołów Podlaski tablic rejestracyjnych pojazdów w okresie od dnia 1-01-2007 do dnia 31-12-2009.
Ważny od: 27/10/2006 do: 15/11/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/45/06 - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika i wjazdów gospodarczych na drodze kategorii powiatowej Nr 36168, na odcinku o długości 0,790 km, w Wyrozębach Konatach, gm. Repki.
Ważny od: 23/10/2006 do: 31/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/46/06 - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika i wjazdów gospodarczych na drodze kategorii powiatowej Nr 36133, na odcinku o długości 0,5125 km, w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń.
Ważny od: 23/10/2006 do: 31/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/43/06 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36159, na odcinku o długości 0,600 km, w Mołożewie, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 20/10/2006 do: 28/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/42/06 - Wykonanie drugiego etapu przebudowy chodnika i zjazdów do posesji na drodze kategorii powiatowej Nr 36129 w Kurowicach.
Ważny od: 11/10/2006 do: 20/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/41/06 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 10/10/2006 do: 19/10/2006
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 06/10/2006 do: 10/11/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/40/06 - Przedmiotem zamówienia jest zakup nw. materiałów budowlanych z dostawą na place budowy chodników i zjazdów na drogi powiatowe na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 05/10/2006 do: 13/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/39/06 - Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, na terenie powiatu sokołowskiego w gminach: Bielany, Sokołów Podlaski, Repki, Sabnie, Jabłonna Lacka, Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki w sezonie 2006/2007 r..
Ważny od: 29/09/2006 do: 07/10/2006
Tytuł: G.3421-ZP/38/06 - Aktualizacja i założenie mapy zasadniczej dla obszaru ok. 140 ha. Położonego w obrębie Kutyski, Telaki, Trzciniec Duży, Żochy, Dębe i Stara Waliszewa, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 28/09/2006 do: 07/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/36/06 Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36163 na odcinku o długości 0,583 km., w obrębie ewidencyjnym Mołomotki i Gałki, gm. Repki.
Ważny od: 22/09/2006 do: 30/09/2006
Tytuł: G.3421.ZP/33/06 Aktualizacja mapy zasadniczej dla działki Nr 461 i działki Nr 193 stanowiącej drogę, położonej w obrębie Podrogów, gm. Sokołów Podlaski
Ważny od: 22/09/2006 do: 30/09/2006
Tytuł: G.3421.ZP/32/06 - Wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 44, położonej we wsi Gródek Dwór, oraz nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 193/2 położonej we wsi Toczyski Średnie, gm. Jabłonna Lacka celem wydzielenia działek dożywotniego użytkowania.
Ważny od: 21/09/2006 do: 30/09/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/37/06 Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36164 na odcinkach o długości 0,251 km. i 0,721 km. w Bielanach Żyłakach.
Ważny od: 21/09/2006 do: 29/09/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/34/06 modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36342 o długości 0,525 km. w Dmochach Rogalach i Dmochach Rętkach.
Ważny od: 21/09/2006 do: 29/09/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/35/06 Modernizacja dróg kategorii powiatowej: Nr 36160, o długości 0,100 km. i Nr 36162, o długości 0,650 km. w Łuzkach, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 21/09/2006 do: 29/09/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/31/06 Modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 36167, o długości 1,380 km. na odcinku Szkopy - Baczki.
Ważny od: 20/09/2006 do: 06/10/2006
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 19/09/2006 do: 26/10/2006
Tytuł: DP.3421.ZP/30/06 Przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa w Sokołowie Podlaskim o długości 0,075 km.
Ważny od: 18/09/2006 do: 27/09/2006
Tytuł: DP.3421-ZP/29/06 Przebudowa chodnika, zjazdów do posesji i odwodnienia na drogach powiatowych w miejscowościach Sawice Wieś i Sawice Dwór.
Ważny od: 28/08/2006 do: 05/09/2006
Tytuł: DP.3421-ZP/28/06 Przebudowa chodnika, zjazdów do posesji i odwodnienie na drodze kategorii powiatowej Nr 36154, na odcinku Nieciecz Włościańska – Niewiadoma, o długości 0,946 km.
Ważny od: 25/08/2006 do: 02/09/2006
Tytuł: ZSz1/3421/ZP/27/06 Remont chodników i opaski przy budynkach Zespołu Szkół Nr 1.
Ważny od: 17/08/2006 do: 26/08/2006
Tytuł: Dom Pomocy Społecznej w Wirowie ogłasza przetarg: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007
Ważny od: 26/07/2006 do: 09/08/2006
Tytuł: REMONT: CHODNIKÓW, OPASEK WOKÓŁ BUDYNKU INTERNATU, ZJAZDU, na działce Nr 3482/21 przy ul. Oleksiaka Wichury 3.
Ważny od: 20/07/2006 do: 09/08/2006
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 36156, na odcinku Toczyski Podborne – Dzierzby Szlacheckie o długości 0,700 km.
Ważny od: 20/07/2006 do: 09/08/2006
Tytuł: Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla 6 obrębów ewidencyjnych
Ważny od: 11/07/2006 do: 25/07/2006
Tytuł: Przebudowa ul. Świerkowej w Sokołowie Podlaskim na odcinku o długości 0,8075 km. - etap I.
Ważny od: 30/06/2006 do: 01/08/2006
Tytuł: Opracowanie dokumentacji – ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla 14 obrębów ewidencyjnych oraz rozliczenie powierzchni użytków klas i opracowanie wykazów zmian gruntowych w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów.
Ważny od: 23/06/2006 do: 12/07/2006
Tytuł: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Lipowej, Stadionowej .
Ważny od: 22/06/2006 do: 25/07/2006
Tytuł: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
Ważny od: 16/06/2006 do: 04/07/2006
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 36128 o łącznej długości 1,550 km na odcinku Białobrzegi - Matejki.
Ważny od: 06/06/2006 do: 08/07/2006
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej Nr 36120 o łącznej długości 2,044 km na odcinku Kosów Lacki - Guty.
Ważny od: 15/05/2006 do: 08/07/2006
Tytuł: Sporządzenie operatu szacunkowego - (2 zadania)
Ważny od: 11/05/2006 do: 27/05/2006
Tytuł: Dokonanie podziału nieruchomości - (4 zadania)
Ważny od: 11/05/2006 do: 27/05/2006
Tytuł: Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej - 10 zadań.
Ważny od: 11/05/2006 do: 27/05/2006
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę gruntu nr 402/3 o powierzchni 0,0644 ha, położoną w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 05/05/2006 do: 07/06/2006
Tytuł: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł dla powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 18/02/2006 do: 12/04/2006
Tytuł: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 12/01/2006 do: 07/03/2006
Tytuł: Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 11/01/2006 do: 01/02/2006
Tytuł: Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 11/01/2006 do: 02/02/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych i gazu LPG dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 05/12/2005 do: 22/12/2005
Tytuł: Zakup i uruchomienie serwera, komputerów biurowych i kserokopiarek.
Ważny od: 23/11/2005 do: 10/12/2005
Tytuł: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, położonych w 7 gminach, na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 22/11/2005 do: 08/12/2005
Tytuł: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 22/11/2005 do: 09/12/2005
Tytuł: Wykonanie przebudowy północnego chodnika i zjazdów na ul. Kościuszki w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 18/11/2005 do: 03/12/2005
Tytuł: Dobór, dostawa oraz ustawienie wyposażenia biurowego i mebli biurowych.
Ważny od: 10/11/2005 do: 26/11/2005
Tytuł: Wykonanie przebudowy północnego chodnika i zjazdów na ul. Sadowej.
Ważny od: 19/10/2005 do: 04/11/2005
Tytuł: Zakup materiałów budowlanych (CPV 28813100-5) z dostawą na place budów robót drogowych na terenie Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 14/10/2005 do: 29/10/2005
Tytuł: Założenie numerycznej mapy zasadniczej i założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla miasta Sokołowa Podlaskiego.
Ważny od: 13/10/2005 do: 07/12/2005
Tytuł: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, położonych w gminach, na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 03/10/2005 do: 19/10/2005
Tytuł: Wykonanie przebudowy jezdni drogi kategorii powiatowej Nr 36126 na odcinku Lubiesza - Zawady.
Ważny od: 26/09/2005 do: 21/10/2005
Tytuł: Wykonanie przebudowy jezdni drogi kategorii powiatowej Nr 36133 na odcinku Nowy Ratyniec - Buczyn i w Buczynie Szlacheckim.
Ważny od: 26/09/2005 do: 21/10/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 36124 – etap I – 2,215 km. w Rytelach Święckich.
Ważny od: 16/09/2005 do: 04/10/2005
Tytuł: Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej (CPV 74271800-7) na drodze powiatowej Nr 36157 na odcinku Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka.
Ważny od: 09/09/2005 do: 27/09/2005
Tytuł: Wykonanie rozliczenia powierzchni w użytkach i klasach po ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntow w 14 obrębach położonych na terenie 4 gmin.
Ważny od: 09/09/2005 do: 28/09/2005
Tytuł: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, położonych w gminach, na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 09/09/2005 do: 28/09/2005
Tytuł: Wykonanie podziału 266 szt. działek przylegających do drogi powiatowej w m. Justynów.
Ważny od: 09/09/2005 do: 27/09/2005
Tytuł: Założenie oraz aktualizacja mapy zasadniczej w obrębie Wólka Okrąglik, Gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 09/09/2005 do: 27/09/2005
Tytuł: Przebudowa ul. Świerkowej w Sokołowie Podlaskim, etap I.
Ważny od: 08/09/2005 do: 01/11/2005
Tytuł: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących Skarbu Państwa w mieście i gminie Kosów Lacki oraz gminie Repki.
Ważny od: 29/08/2005 do: 13/09/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E Przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro na sprzątanie pasa drogowego ulic kategorii powiatowej na terenie miasta Sokołów Podlaski
Ważny od: 25/08/2005 do: 10/09/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej"
Ważny od: 19/08/2005 do: 08/10/2005
Tytuł: Projekt budowlany, wykonawczy i studium wykonalności przebudowy drogi kategorii powiatowej
Ważny od: 16/08/2005 do: 02/09/2005
Tytuł: Założenie numerycznej mapy zasadniczej i założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla miasta Sokołowa Podlaskiego.
Ważny od: 12/08/2005 do: 06/10/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony do 60000 EURO ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego’’ w DPS Wirów.
Ważny od: 10/08/2005 do: 26/08/2005
Tytuł: Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 2 - zadanie etapowane - budynek internatu.
Ważny od: 10/08/2005 do: 04/10/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 36160 w Czaplach Andrelewiczach, na odcinku od km. 2+311 do km. 3+716,67, tj. do granicy administracyjnej Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 08/08/2005 do: 28/09/2005
Tytuł: Montaż dwóch dźwigów szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 05/08/2005 do: 28/09/2005
Tytuł: Budowa chodnika z obramowaniem, ścieków podłużnych, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej, odwodnienie oraz roboty towarzyszące, na drodze kategorii powiatowej Nr 36154, na odcinku o długości 1169 mb. w Niecieczy Włościańskiej, gm. Sabnie (CPV 45233222-1)
Ważny od: 04/08/2005 do: 20/08/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 36126 na odcinku o długści 1536,37 mb. od Nowej Wsi, gm. Kosów Lacki do Zawad, gm. Ceranów.
Ważny od: 04/08/2005 do: 27/09/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 36167, od drogi krajowej Nr 62, na odcinku 1,336 km. w kierunku miejscowości Szkopy, gm. Repki.
Ważny od: 04/08/2005 do: 27/09/2005
Tytuł: Zakup materiałów budowlanych (CPV 28813100-5) z dostawą na place budów robót drogowych na terenie Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 03/08/2005 do: 19/08/2005
Tytuł: Przebudowa 205 mb. drogi kategorii powiatowej nr 36342 w Kowiesach, gm. Bielany (CPV 5233220-7)
Ważny od: 03/08/2005 do: 19/08/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 36164, na odcinku o długości 332,4 mb w Bielanach Żyłakach, gmina Bielany. (CPV 45233140-2)
Ważny od: 03/08/2005 do: 19/08/2005
Tytuł: Przebudowa 615 mb. drogi kategorii powiatowej Nr 36149 w obrębie ew. Nowa Wieś i Kolonia Ząbków, Gm. Sokołów Podlaski (CPV 5233220-7)
Ważny od: 03/08/2005 do: 19/08/2005
Tytuł: Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 36122 – ul. Źródlana w Kosowie Lackim od drogi powiatowej Nr 36121 Kosów Lacki – Chruszczewka, na odcinku o długości 279 mb. w kierunku Trzcińca Małego (CPV 45233223-8)
Ważny od: 03/08/2005 do: 19/08/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane na Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 36153 o długości 4,094 km, na odcinku Dzierzby – Krzemień
Ważny od: 12/07/2005 do: 01/09/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro na sporządzenie operatu szacunkowego
Ważny od: 08/07/2005 do: 22/07/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej 36142 o długości 3,229 km, na odcinku od m. Paczuski do granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 05/07/2005 do: 24/08/2005
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę 20 kpl. ubrań ochronnych (specjalnych) dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 01/07/2005 do: 15/07/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro na dostawę pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego
Ważny od: 22/06/2005 do: 08/07/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
Ważny od: 10/06/2005 do: 06/07/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
Ważny od: 10/06/2005 do: 05/07/2005
Tytuł: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stolarni wraz z suszarnią w miejscowości Natolin, gmina Ceranów, powiat Sokołowski.
Ważny od: 06/06/2005 do: 20/06/2005
Tytuł: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 17/05/2005 do: 09/07/2005
Tytuł: Przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro na dostawę pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 31/03/2005 do: 16/04/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro
Ważny od: 15/03/2005 do: 31/03/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro
Ważny od: 15/03/2005 do: 05/04/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E przetargu nieograniczonego do 60 tys. euro
Ważny od: 15/03/2005 do: 05/04/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E na zakup 6 zestawów komputowych, 2 szt. drukarek laserowych, programu antywirusowego, urządzenia switch, oraz urządzenia punkt dostępowy.
Ważny od: 22/02/2005 do: 12/03/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni na drogach i ulicach kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego
Ważny od: 22/02/2005 do: 05/04/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E na wykonanie robót i usług interwencyjnych z zakresu bieżącego utrzymania oraz z zakresu awarii i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.
Ważny od: 21/02/2005 do: 10/03/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E na wykonanie projektu przebudowy obustronnego chodnika i zjazdów do posesji na ulicy Kościelnej w Rozbitym Kamieniu (droga powiatowa nr 36143), na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 36164 do wjazdu na parking za kościołem.
Ważny od: 17/02/2005 do: 09/03/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E na wykonanie projektu przebudowy południowego chodnika i zjazdów do posesji na odcinku ok.455mb, na drodze powiatowej nr 36127 w Lebiedziach, tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w kierunku Kosowa Lackiego.
Ważny od: 17/02/2005 do: 09/03/2005
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E na wykonanie projektu przebudowy ulicy Świerkowej w Sokołowie Podlaskim) na długości 0.83 km, tj. od skrzyżowania z ulicą Nieciecką do początku istniejącej nawierzchni bitumicznej w Podrogowie
Ważny od: 15/02/2005 do: 03/03/2005
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu do 60 tys euro
Ważny od: 11/02/2005 do: 01/03/2005
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu do 60 tys euro
Ważny od: 11/02/2005 do: 01/03/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE na wykonanie projektów, kosztorysów i nadzoru autorskiego na modernizację i docieplenie budynków
Ważny od: 10/02/2005 do: 28/02/2005
Tytuł: Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych na odcinku Sokołów Podlaski, Jabłonna Lacka, Gródek, Skrzeszew
Ważny od: 25/01/2005 do: 08/03/2005
Tytuł: Wykonanie projektów dróg powiatowych
Ważny od: 11/01/2005 do: 28/01/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę paliw płynnych i gazu LPG dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Ważny od: 13/12/2004 do: 27/12/2004
Tytuł: Zakup komputerów biurowych, drukarek i skanera.
Ważny od: 24/11/2004 do: 10/12/2004
Tytuł: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 28 obrębów ewidencyjnych na terenie powiatu sokołowskiego
Ważny od: 16/11/2004 do: 03/12/2004
Tytuł: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Ważny od: 15/11/2004 do: 11/01/2005
Tytuł: Wykonanie operatów szacunkowych dla 164 działek
Ważny od: 20/10/2004 do: 05/11/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę pontonu z wyposażeniem stałym i przyczepki do transportu pontonu do Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 15/10/2004 do: 29/10/2004
Tytuł: Przebudowa chodnika przy ulicy Sadowej w Sokołowie Podlaskim na odcinku o długości około 440mb..
Ważny od: 11/10/2004 do: 27/10/2004
Tytuł: Aktualizacja mapy zasadniczej ? dz. nr 74, 75, 76/1, 81/1, 83, 82/2, we wsi Wólka - Okrąglik gm. Kosów Lacki ? obszar na załączniku (około 21 ha).
Ważny od: 11/10/2004 do: 27/10/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji ? ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla 14 obrębów ewidencyjnych
Ważny od: 05/10/2004 do: 22/10/2004
Tytuł: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg nieograniczony
Ważny od: 29/09/2004 do: 13/10/2004
Tytuł: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski w sezonie 2004/2005 r .i utrzymanie czystości w sezonie 2005 r.
Ważny od: 24/09/2004 do: 13/10/2004
Tytuł: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego w sezonie 2004/2005 r.
Ważny od: 24/09/2004 do: 13/10/2004
Tytuł: Wykonanie remontu ulicy Magistrackiej w Sokołowie Podlaskim na odcinku 321 mb.
Ważny od: 12/09/2004 do: 26/09/2004
Tytuł: Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 07/09/2004 do: 24/09/2004
Tytuł: Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej Nr 36154 w Sabniach, tj. od drogi krajowej Nr 63, na odcinku o długości 1150 mb. w kierunku Grodziska.
Ważny od: 03/09/2004 do: 24/09/2004
Tytuł: Dostawa oleju opałowego w sezonach grzewczych 2004/2005 i 2005/2006
Ważny od: 01/09/2004 do: 12/10/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU DO 60TYŚ EURO Oferta na wykonanie szybu i montaż windy w budynku ZOL w Wyrozębach..
Ważny od: 19/08/2004 do: 04/09/2004
Tytuł: Ogłoszenie zamówienia publicznego powyżej 60 tys. eurPrzebudowa drogi powiatowej Nr 36154 w Niecieczy włościańskiej, od krawędzi drogi powiatowej Nr 36157 Sokołów Podlaski ? Jabłonna - Krzemień, w kierunku Niewiadomej."o "
Ważny od: 02/08/2004 do: 18/08/2004
Tytuł: Ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Sokolowskiego.
Ważny od: 30/07/2004 do: 18/08/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Ważny od: 30/07/2004 do: 24/08/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZCUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
Ważny od: 30/07/2004 do: 24/08/2004
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 36166 Repki ? Kożuchówek we wsi Włodki, gm. Repki, na długości 489,82 m. wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej..
Ważny od: 28/07/2004 do: 13/08/2004
Tytuł: Wykonanie remontu ul. Sadowej w Sokołowie Podlaskim, na długości 439 m. wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej..
Ważny od: 28/07/2004 do: 13/08/2004
Tytuł: Wykonanie projektu budowlanego, oraz na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego
Ważny od: 22/07/2004 do: 18/08/2004
Tytuł: wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 36127, Kosów Lacki - Sterdyń.
Ważny od: 16/07/2004 do: 03/09/2004
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej w Bachorzy i Rogowie
Ważny od: 13/07/2004 do: 31/08/2004
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej w Kudelczynie
Ważny od: 13/07/2004 do: 31/08/2004
Tytuł: Wykonanie remontu mostu nad rzeką Cetynią
Ważny od: 08/07/2004 do: 24/07/2004
Tytuł: Udzielenie kredytu długoterminowego
Ważny od: 07/07/2004 do: 04/08/2004
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
Ważny od: 29/03/2004 do: 27/04/2004
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Domu Pomocy Społecznej w Wirowie
Ważny od: 29/03/2004 do: 30/04/2004
Tytuł: Dostawa 3 szt. 9-miejscowych mikrobusów posiadających homologację samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych
Ważny od: 29/03/2004 do: 18/05/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ważny od: 26/02/2004 do: 24/03/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ważny od: 23/02/2004 do: 16/03/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ważny od: 19/02/2004 do: 12/03/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ważny od: 10/02/2004 do: 25/02/2004
Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro
Ważny od: 06/02/2004 do: 06/03/2004
Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 euro
Ważny od: 06/02/2004 do: 26/02/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w latach od 2004 r. do 2006 r.
Ważny od: 30/01/2004 do: 19/02/2004
  ostatnia modyfikacja: 23 Grudzień 2013 - 08:24
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna