Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
v 3.25
STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Wiadomości 
Informacje 
Starostwo Powiatowe 
Wydziały Starostwa 
Rada Powiatu 
Zarząd 
Starosta i Wicestarosta 
Sekretarz i Skarbnik 
Budżet Powiatu 
Obligacje  
Oświadczenia majątkowe za 2012 
Oświadczenia majatkowe za 2011 rok 
Oświadczenia majatkowe za 2010  
Oświadczenia majątkowe po wyborach 2010 
Oświadczenia majątkowe za 2009 
Archiwalne oświadczenia majątkowe 
Prawo Miejscowe 
Akty prawne organów Powiatu Sokołowskiego i Starosty 
Jednostki organizacyjne 
Powiatowe Inspekcje, Służby i Straże 
Informacje dla banków celem udzielenia kredytu długoterminowego 
Przetargi 
Przetargi rozstrzygnięte 
Specyfikacje do przetargów 
Zadania inwestycyjne 
Pliki do pobrania 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 
Wolne miejsca pracy 
Kontrole 
Sprawozdania 
Pomoc Publiczna 
Sprawy EOD 
Publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie 
Harmonogram dyżurów aptek 
Rady Nadzorcze 
Pracownicy Starostwa 
Rzeczy Znalezione  
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi rozstrzygnięte: 124841
strona główna: 126994
    strona główna / przetargi rozstrzygnięte 
   Przetargi rozstrzygnięte
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2014 roku.
Ważny od: 18/12/2013 do: 01/01/2014
Tytuł: Wybór Agenta i Gwaranta Emisji Obligacji Komunalnych Powiatu Sokołowskiego
Ważny od: 16/12/2013 do: 30/12/2013
Tytuł: AG.272.8.2013 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego
Ważny od: 10/12/2013 do: 24/12/2013
Tytuł: BZP zawarcie umowy ---------- Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (na I półrocze 2014 r).
Ważny od: 10/12/2013 do: 01/01/2014
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ DP.272.25.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3911W w Łomnej, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 05/12/2013 do: 19/12/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ DP.272.24.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 4217W w Kosowie Lackim – ul. Armii Krajowej.
Ważny od: 05/12/2013 do: 19/12/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ DP.272.27.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 4228W w obrębie ewidencyjnym Krasów, gm. Sokołów Podlaski..
Ważny od: 05/12/2013 do: 19/12/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ DP.272.26.2013 ------- Remont przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3916W w Nowej Wsi, gm. Sokołów Podlaski..
Ważny od: 05/12/2013 do: 19/12/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ AG.272.8.201 -------- Dostawa lekkiego oleju opałowego (około 60 tys. litrów) dla potrzeb kotłowni olejowej w 2014 r..
Ważny od: 03/12/2013 do: 17/12/2013
Tytuł: AG.272.9.2013 ----- Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (na I półrocze 2014 r).
Ważny od: 02/12/2013 do: 16/12/2013
Tytuł: RG. 042.1.2013 ----- Dostawę sprzętu komputerowego w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 25/11/2013 do: 09/12/2013
Tytuł: B Z P Zawarcie umowy _______ Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim, na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2013/2014 r..
Ważny od: 20/11/2013 do: 04/12/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _____ RG. 042.1.2013 ----- Dostawę sprzętu komputerowego w projekcie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 14/11/2013 do: 28/11/2013
Tytuł: G.6641.10.2013 ----- Opracowanie dokumentacji: gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych dla następujących działek: (64 działki położone w 27 obrębach na terenie 6 gmin).
Ważny od: 25/10/2013 do: 08/11/2013
Tytuł: DP.272.18.2013 _______ Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim, na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2013/2014 r..
Ważny od: 16/10/2013 do: 30/10/2013
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert --- „Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin:, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2013/2014 r. Zamówienie podzielono na trzy zadania..
Ważny od: 07/10/2013 do: 21/10/2013
Tytuł: BZP ___ Zawarcie umowy ___ Wybór wykonawców na organizację i przeprowadzenie wyjazdów integracyjno- edukacyjno- zdrowotnych.
Ważny od: 18/09/2013 do: 02/10/2013
Tytuł: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ważny od: 18/09/2013 do: 02/10/2013
Tytuł: BZP ___ Zawarcie umowy ___ DP.272.16.2013 ________ Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3910W w Szwejkach gm. Sterdyń, na odcinku o długości łącznej 0,400 km..
Ważny od: 17/09/2013 do: 01/10/2013
Tytuł: Sokołów Podlaski: Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatu Sokołowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Ważny od: 16/09/2013 do: 30/09/2013
Tytuł: Wybór wykonawców na organizację i przeprowadzenie wyjazdów integracyjno- edukacyjno- zdrowotnych.
Ważny od: 09/09/2013 do: 23/09/2013
Tytuł: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ILO.G/232/5/1/2013. Nazwa zadania: REMONT KORYTARZA NA PARTERZE BUDYNKU ORAZ SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Ważny od: 28/08/2013 do: 11/09/2013
Tytuł: BZP ___ Zawarcie umowy ___ Wybór wykonawców na organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów autorskich podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pn.Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ważny od: 19/08/2013 do: 04/09/2013
Tytuł: BZP ___ zawarcie umowy ___ RG.272.2.2013 ------- Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, działka nr ew. 4013/2
Ważny od: 14/08/2013 do: 28/08/2013
Tytuł: Remont kanalizacji deszczowej w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, działka nr 155/2.
Ważny od: 13/08/2013 do: 27/08/2013
Tytuł: BZP ___ zawarcie umowy ___ Organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i rehabilitacja zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk
Ważny od: 08/08/2013 do: 22/08/2013
Tytuł: RG.272.2.2013 ------- Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, działka nr ew. 4013/2.
Ważny od: 05/08/2013 do: 19/08/2013
Tytuł: BZP ___ Zawarcie umowy ____ RG.272.1.2013 -------- Roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na działce o nr ewid. 155/2 położonej w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 30/07/2013 do: 13/08/2013
Tytuł: Protokół z otwarcia ofert ---------- RG.272.2.2013 ------- Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, działka nr ew. 4013/2.
Ważny od: 29/07/2013 do: 12/08/2013
Tytuł: BZP _____ Zawarcie umowy ___ DP.272.10.2013 ----- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy, na drodze kategorii powiatowej nr 3939W.
Ważny od: 19/07/2013 do: 02/08/2013
Tytuł: RG.272.1.2013 -------- Roboty budowlane w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wirowie na działce o nr ewid. 155/2 położonej w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 15/07/2013 do: 29/07/2013
Tytuł: DP.272.10.2013 ----- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy, na drodze kategorii powiatowej nr 3939W.
Ważny od: 01/07/2013 do: 15/07/2013
Tytuł: DP.272.12.2013 --- ZAPYTANIE OFERTOWE ---- Wykonanie remontu przepustu na drodze kategorii powiatowej nr 3906W, w obrębie ewidencyjnym Grądy, gm. Sterdyń.
Ważny od: 25/06/2013 do: 09/07/2013
Tytuł: DP.272.11.2013 --- ZAPYTANIE OFERTOWE ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów oraz odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 25/06/2013 do: 09/07/2013
Tytuł: DP.272.10.2013 ----- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Stara Rzeka w miejscowości Bielany Jarosławy, na drodze kategorii powiatowej nr 3939W.
Ważny od: 21/06/2013 do: 05/07/2013
Tytuł: Przeprowadzenie kursów zawodowych: Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, Księgowość komputerowa w firmie, Obsługa kas fiskalnych i fakturowanie, Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych, Operator koparko - ładowarki kl. III, Obsługa stacji paliw, Prawo jazdy kat. B.
Ważny od: 20/06/2013 do: 04/07/2013
Tytuł: ŚiB.3037.6.2013 --- Wydanie Albumu o walorach przyrodniczych powiatu sokołowskiego, (tytuł do uzgodnienia przed zawarciem umowy) polegającego na opracowaniu merytorycznym i graficznym.
Ważny od: 12/06/2013 do: 26/06/2013
Tytuł: AG.272.3.2013 ---- Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podl. (na II półrocze 2013 r).
Ważny od: 10/06/2013 do: 24/06/2013
Tytuł: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego.
Ważny od: 07/06/2013 do: 21/06/2013
Tytuł: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie warsztatów „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 04/06/2013 do: 18/06/2013
Tytuł: G.661.(05/06/07/09).2013 -------- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Źółkwy, Kanabrod, Henrysin i Czortki.
Ważny od: 28/05/2013 do: 11/06/2013
Tytuł: FN.272.02.2013 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 6.300.000,- zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ważny od: 28/05/2013 do: 11/06/2013
Tytuł: Informacja z otwarcia ofert ----- G.661.(05/06/07/09).2013 -------- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Źółkwy, Kanabrod, Henrysin i Czortki.
Ważny od: 16/05/2013 do: 30/05/2013
Tytuł: DP.272.08.2013 -------- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1, od km 4+142,10 do km 4+500.
Ważny od: 13/05/2013 do: 27/05/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ------ DP.272.08.2013 -------- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka, od km 10+625 do km 11+392,1, od km 4+1472,10 do km 4+500.
Ważny od: 10/05/2013 do: 24/05/2013
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie warsztatów „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 16/04/2013 do: 30/04/2013
Tytuł: DP.272.03.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego - Karolew - Węże, od km 0+000 do km 6+323,36.
Ważny od: 27/03/2013 do: 12/04/2013
Tytuł: DP.272.04.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze, od km. 6+536 do km. 10+208.
Ważny od: 25/03/2013 do: 08/04/2013
Tytuł: iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT __ DP.272.04.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3914W, na odcinku granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże, od km 0+000 do km 6+323,36.
Ważny od: 22/03/2013 do: 05/04/2013
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT __ DP.272.04.2013 ---------- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujały Gniewosze, od km. 6+536 do km. 10+208.
Ważny od: 21/03/2013 do: 04/04/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 13/03/2013 do: 27/03/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Tchórznica Włościańska gmina Sabnie (zadanie 1), oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ludwinów gmina Jabłonna Lacka zgodnie z uzgodnionymi Projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Ważny od: 04/03/2013 do: 18/03/2013
Tytuł: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie warsztatów „Radzenie sobie ze stresem” w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 28/02/2013 do: 14/03/2013
Tytuł: INFORMACJA z otwarcia OFERT ----- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Tchórznica Włościańska gmina Sabnie, oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ludwinów gmina Jabłonna Lacka zgodnie z uzgodnionymi Projektami modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Ważny od: 27/02/2013 do: 13/03/2013
Tytuł: Km.272.01.2012 ------- Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w latach 2013 do 2015.
Ważny od: 25/02/2013 do: 11/03/2013
Tytuł: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno 1,0 KAT rok produkcji 1996 r.
Ważny od: 25/02/2013 do: 11/03/2013
Tytuł: DP.272.01.2013 ---------- Wykonanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 11/02/2013 do: 23/02/2013
Tytuł: DP.272.02.2013 ---------- Dostawa pospółki żwirowej na drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 11/02/2013 do: 23/02/2013
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych.
Ważny od: 08/02/2013 do: 22/02/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Dotyczy: przetargu na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 29/01/2013 do: 12/02/2013
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 25/01/2013 do: 08/02/2013
Tytuł: INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 23/01/2013 do: 06/02/2013
Tytuł: AG.272.15.2012 ------- Dostawa lekkiego oleju opałowego (około 110 tys. litrów) dla potrzeb kotłowni olejowej w 2013 r..
Ważny od: 29/12/2012 do: 12/01/2013
Tytuł: Wykonanie nadbudowy istniejącego budynku warsztatów szkolnych polegającej na przebudowie stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Baczyńskiego, nr ew. działki 3988/4.
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do zbiorników magazynowych Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, w ilości 65000 litrów
Ważny od: 17/12/2012 do: 31/12/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 12/12/2012 do: 26/12/2012
Tytuł: AG.272.13.2012 --------- Dostawa materiałów biurowych na I półrocze 2013 r..
Ważny od: 05/12/2012 do: 19/12/2012
Tytuł: DP.272.24.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Rogów - Repki, o długości 2,590 km., od pikietażu 14+059 do pikietażu 16+649.
Ważny od: 15/11/2012 do: 29/11/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: przetargu na dostawę kompletów podręczników do przedmiotów zawodowych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 13/11/2012 do: 27/11/2012
Tytuł: DP.272.23.2012 ------- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3918W w Rogowie, na odcinku o długości 1,601 km.
Ważny od: 09/11/2012 do: 23/11/2012
Tytuł: DP.272.21.2012 ------ Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2012/2013 r..
Ważny od: 29/10/2012 do: 12/11/2012
Tytuł: DP.272.20.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej nr 3923W na odcinku o długości 0,471 km., we wsi Mołożew Wieś i Mołożew Dwór.
Ważny od: 22/10/2012 do: 05/11/2012
Tytuł: DP.272.19.2012 ----- Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powitowej nr 3919W w Tchórznicy Włościańskiej, na odcinku o długości 527 m..
Ważny od: 22/10/2012 do: 05/11/2012
Tytuł: DP.272.16.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powitowej nr 3914W w Wężach, na odcinku o długości 0,26388 km..
Ważny od: 17/10/2012 do: 31/10/2012
Tytuł: DP.272.18.2012 ----- Wykonanie przebudowy drogi kategorii powitowej nr 3914W w Tosiach - odcinek I o długości 0,345 km..
Ważny od: 17/10/2012 do: 31/10/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Dotyczy: przetargu na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 11/10/2012 do: 25/10/2012
Tytuł: PONOWNA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – Część I zamówienia Dotyczy: przetargu na na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 11/10/2012 do: 25/10/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Dotyczy: przetargu na na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 09/10/2012 do: 23/10/2012
Tytuł: DP.272..15.2012 ------ Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec, od km. 5+475 do km. 8+850.
Ważny od: 08/10/2012 do: 22/10/2012
Tytuł: DP.272..14.2012 ------ Wykonanie przebudowy Chodnika i zjazdów na ul. Spółdzielczej w Sterdyni - droga kategorii powiatowej nr 3907W.
Ważny od: 05/10/2012 do: 19/10/2012
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- utworzenie Parku Edukacji Ekologicznej.
Ważny od: 02/10/2012 do: 16/10/2012
Tytuł: G.661.10, 11 i 12.2012 ----- Skanowanie i kontrola map ewidencyjnych dla 43 obrębów gminy Repki oraz przekształcenie map ewidencyjnych do postaci numerycznej dla 24 obrębów gminy Sterdyń, 19 obrębów gminy Ceranów i dla 28 obrębów gminy Kosów Lacki.
Ważny od: 25/09/2012 do: 09/10/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Dotyczy: przetargu na przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych (kursów) w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 12/09/2012 do: 26/09/2012
Tytuł: DP.272.13.2012 ----- Wykonanie modernizacji - remontu drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Bielany Żyłaki - Kudelczyn, o długości łącznej 2,702km : - odcinek I o długości 1,122km, tj. od drogi krajowej nr 63 w Bielanach Żyłakach do torów linii kolejowej Siedlce - Sokołów Podlaski, - odcinek II o długości 1,580km, tj. od torów linii kolejowej Siedlce - Sokołów Podlaski do Kudelczyna (obrębie ewidencyjnym Bielany Wąsy i Kudelczn, gm. Bielany).
Ważny od: 06/09/2012 do: 20/09/2012
Tytuł: FN.272.02.2012 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego kwoty 7.400.000,- zł (siedem milionów czterysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ważny od: 31/08/2012 do: 14/09/2012
Tytuł: G.661.6 i 7.2012 ------- Przekształcenie map ewidencyjnych do postaci numerycznej dla 26 obrębów gminy Bielany i 25 obrębów gminy Jabłonna Lacka, oraz skanowanie i kontrola map ewidencyjnych dla 31 obrębów gminy Sokołów Podlaski i 23 obrębów gminy Sabnie.
Ważny od: 24/08/2012 do: 07/09/2012
Tytuł: DP.272.10.2012 ------- Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie - granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.
Ważny od: 23/08/2012 do: 06/09/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: przetargu na wyposażenie pracowni gastronomicznej w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 20/08/2012 do: 03/09/2012
Tytuł: DP.272.10.2012 ------- Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3903W, na odcinku Rytele Wszołki - Rytele Święckie - granica administracyjna powiatu sokołowskiego, o długości 6,306 km.
Ważny od: 14/08/2012 do: 28/08/2012
Tytuł: DP.272.11.2012 ------- Wykonanie odbudowy drogi kategorii powiatowej nr 3922W, na odcinku Krzemień Wieś - Wieska, o długości 3,000 km..
Ważny od: 14/08/2012 do: 28/08/2012
Tytuł: G.661.5.2012 ----- Opracowanie dokumentacji: gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych.
Ważny od: 09/08/2012 do: 23/08/2012
Tytuł: DP.272.09.2012 ---- Odmulanie rowów i obniżanie poboczy na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń, Sabnie, Bielany, Sokołów Podl., Jabłonna Lacka, Repki.
Ważny od: 27/07/2012 do: 10/08/2012
Tytuł: : DP.272.08.2012 ------ Likwidacja przełomów poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 19/07/2012 do: 02/08/2012
Tytuł: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ przetarg na modernizację i doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 09/07/2012 do: 23/07/2012
Tytuł: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4228W w Przywózkach, na odcinku o łącznej długości 0,445 km wraz z odwodnieniem
Ważny od: 02/07/2012 do: 16/07/2012
Tytuł: AG.272.07.2012 --------- Dostawa materiałów biurowych na II półrocze 2012 r..
Ważny od: 27/06/2012 do: 11/07/2012
Tytuł: Unieważnienie przetargu na modernizację i doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 22/06/2012 do: 20/07/2012
Tytuł: DP.272.06.2012 ------- Wykonanie przebudowy mostu na rzece Buczynka w Wólce Rytelskiej, na drodze kategorii powiatowej nr 3904W.
Ważny od: 13/06/2012 do: 27/06/2012
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdu studyjnego w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 06/06/2012 do: 30/06/2012
Tytuł: DP.272.05.2012 ---- Koszenie kosiarką bijakową traw, chwastów i odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 30/05/2012 do: 12/06/2012
Tytuł: „Wykonanie w 3-letnim okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2015r. bieżącej obsługi bankowej Powiatowi Sokołowskiemu wraz z podległymi jednostkami budżetowymi”
Ważny od: 25/05/2012 do: 08/06/2012
Tytuł: Remont dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 09/05/2012 do: 04/06/2012
Tytuł: Dostawa specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych.
Ważny od: 26/04/2012 do: 10/05/2012
Tytuł: FP.041.4.ZM1.2011 ----- Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Profesjonalne kadry regionu - program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiegoFP.041.4.ZM1.2011 ----- Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Profesjonalne kadry regionu - program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 17/04/2012 do: 01/05/2012
Tytuł: Unieważnienie postępowania na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 06/04/2012 do: 30/04/2012
Tytuł: DP.272.03.2012 ------- Wykonanie remontu cząstkowego grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 19/03/2012 do: 02/04/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz innych zadań szkoleniowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 09/03/2012 do: 30/04/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa artykułów zywnościowych do Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Ważny od: 27/01/2012 do: 10/02/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawy oleju opałowego w 2012 roku na potrzeby DPS w Wirowie.
Ważny od: 13/01/2012 do: 27/01/2012
Tytuł: AG.272.ZP.2011 ----- Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowej w 2012 r..
Ważny od: 05/01/2012 do: 19/01/2012
Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju opałowego w 2012 roku.
Ważny od: 04/01/2012 do: 18/01/2012
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 03/01/2012 do: 29/02/2012
Tytuł: Unieważnienie części: III, IV, VI, VII i VIII w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 03/01/2012 do: 29/02/2012
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa oleju opałowego do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 28/12/2011 do: 11/01/2012
Tytuł: AG.272.15.2011 Dostawa materiałów biurowych - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 19/12/2011 do: 02/01/2012
Tytuł: FP.3090.3.09.11 Zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e-urząd PT-eU w ramach projektu "Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 19/12/2011 do: 02/01/2012
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
Ważny od: 07/12/2011 do: 21/12/2011
Tytuł: DP.272.24.2011 ----- Likwidacja przełomów poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 01/12/2011 do: 15/12/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu siłowego i sprzętu cardio w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 01/12/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- Program edukacji ekologicznej.
Ważny od: 28/11/2011 do: 12/12/2011
Tytuł: Wybór oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 25/11/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: Unieważnienie II części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 25/11/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 24/11/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: Unieważnienie postępowania w części II i III w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ważny od: 24/11/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: dostawę kompletów podręczników do przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL - unieważnienie części 4 i 5 zamówienia
Ważny od: 18/11/2011 do: 02/12/2011
Tytuł: Dostawa kompletów podręczników do przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim” realizowanego przez Powiat Sokołowski współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL - wybór oferty najkorzystniejszej
Ważny od: 18/11/2011 do: 31/01/2012
Tytuł: DP.272.23.2011 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2011/2012 r,,
Ważny od: 10/11/2011 do: 24/11/2011
Tytuł: Sprzedaż powypadkowego samochodu marki Volkswagen Pick Up rok produkcji 1999 r. Nr rej. WSK 11SV.
Ważny od: 09/11/2011 do: 23/11/2011
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- Program edukacji ekologicznej. -- INFORMACJA O WYNIKACH OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW.
Ważny od: 03/11/2011 do: 17/11/2011
Tytuł: EKOLICEUM - SZKOŁA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI- Program edukacji ekologicznej. - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 03/11/2011 do: 17/11/2011
Tytuł: Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1.
Ważny od: 25/10/2011 do: 14/11/2011
Tytuł: DP.272.21.2011 ----- Wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg kategorii powiatowej - 3 zadania i mostów na drogach powiatowych - 2 zadania.
Ważny od: 14/10/2011 do: 28/10/2011
Tytuł: G.272.12.2011 ----- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych.
Ważny od: 12/10/2011 do: 04/11/2011
Tytuł: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia – ,,Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3936W, droga krajowa nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin, na odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu sokołowskiego”
Ważny od: 16/09/2011 do: 30/09/2011
Tytuł: FN.272.01.2011 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 7.300.000,- zł (siedem milionów trzysta tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ważny od: 24/08/2011 do: 07/09/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/04/11 ---- Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu -Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową- realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 09/08/2011 do: 23/08/2011
Tytuł: Wykonanie projektów budowlanych przebudowy nw. dróg kategorii powiatowej:
Ważny od: 03/08/2011 do: 17/08/2011
Tytuł: DP.272.ZP/13/2011 --- Modernizacja nawierzchni dróg kategorii powiatowej Nr 3911W i 3912W w Nowym Ratyńcu, na odcinku o długości 226 m.
Ważny od: 07/07/2011 do: 21/07/2011
Tytuł: DP.272.ZP.14.2011 ----- Wykonanie przebudowy mostu w Niecieczy na drodze kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski - Jabłonna Lacka, w km. 6+547,80.
Ważny od: 07/07/2011 do: 21/07/2011
Tytuł: FP.3421.ZP./05/11 ---- Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni komputerowej w ramach projektu - Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową - realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 29/06/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: DP.272.11.2011 ----- Likwidacja przełomów poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 29/06/2011 do: 13/07/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/06/11 -------- Szkolenia ogólne i specjalistycznedla uczestników projektu -Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 21/06/2011 do: 05/07/2011
Tytuł: AG.272.06.2011 ----- ,Dostawę materiałów biurowych na II półrocze 2011 r.
Ważny od: 21/06/2011 do: 09/07/2011
Tytuł: DP.272.10.2011 ----- Likwidacja przełomów poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 21/06/2011 do: 05/07/2011
Tytuł: DP.272.09.2011 ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów drzew i krzaków na drogach kategorii powiatowej powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 09/06/2011 do: 23/06/2011
Tytuł: FP.3090-3.09.11 ----- Świadczenie usług doradztwa technologicznego w ramach projektu „Rozwój e - usług w powiecie sokołowskim”.
Ważny od: 13/05/2011 do: 27/05/2011
Tytuł: G.272.3 i 3.2011 --- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali dla 16 obrębów ewidencyjnych z gminy Sterdyń i 26 obrębów ewidencyjnych z gminy Bielany.
Ważny od: 20/04/2011 do: 04/05/2011
Tytuł: AG.272.ZP.02.20011 --Nr-10--- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 06/04/2011 do: 20/04/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/01/11 ----- Doradztwo technologiczne w ramach projektu -Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Ważny od: 22/03/2011 do: 04/04/2011
Tytuł: DP.272.ZP.05.2011 ----- Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W, Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki w powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 18/03/2011 do: 01/04/2011
Tytuł: DP.3421.ZP/02/11 ----- Wykonanie profilowania równiarką dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 09/03/2011 do: 23/03/2011
Tytuł: DP.272.ZP.04.2011 ------ Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W, Repki - Borychów - Wyrozęby - Sawice - granica powiatu, na terenie gminy Repki w powiecie Sokołowskim.
Ważny od: 02/03/2011 do: 19/03/2011
Tytuł: DP.3421.ZP/03/11 ----- Dostawa pospółki żwirowej na drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 08/02/2011 do: 22/02/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/03/11 ---- Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu -Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową- realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ważny od: 08/02/2011 do: 22/02/2011
Tytuł: DP.3421.ZP/01/11 ----- Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 08/02/2011 do: 22/02/2011
Tytuł: AG.3421-ZP/68/10 --- Dostawa materiałów biurowych na I półrocze 2011 r.
Ważny od: 30/12/2010 do: 13/01/2011
Tytuł: G.7432-21/2010 -- Nr 67 ---- Wykonanie bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego, miasta Kosowa Lackiego i na obszarze obrębów Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia i Jabłonna Stara.
Ważny od: 13/12/2010 do: 01/01/2011
Tytuł: FP.3421.ZP/3-01/10 -- ZADANIE II --- Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 26/11/2010 do: 10/12/2010
Tytuł: FP.3421.ZP/3-02/10 ----- Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego elektronicznej platformy stanowienia prawa lokalnego.
Ważny od: 26/11/2010 do: 10/12/2010
Tytuł: FP.3421.ZP/3-01/10 -- ZADANIE I --- Nowa jakość Urzędów JST - usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego.
Ważny od: 26/11/2010 do: 10/12/2010
Tytuł: FP.3090/ZP/03/10 Świadczenie usług szkoleniowych dla mieszkańców powiatu sokołowskiego chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
Ważny od: 09/11/2010 do: 23/11/2010
Tytuł: FP.3090/ZP/02/10 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ważny od: 09/11/2010 do: 23/11/2010
Tytuł: G.342-13/2010; G.342-14/2010 ---- Opracowanie dokumentacji podziału 17 działek o powierzchni od 0,2 do 23,1 ha stanowiących własność Skarbu Państwa celem wydzielenia części pasa gruntu zajętego pod drogę gminną lub powiatową.
Ważny od: 05/11/2010 do: 19/11/2010
Tytuł: G.7437-15/2010 ---- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 119 działek położonych w 37 obrębach wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i klas gruntów oraz sporządzeniem wykazu zmian gruntowych dla każdej działki odrębnie.
Ważny od: 05/11/2010 do: 19/11/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/56/10 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń i Repki w sezonie 2010/2011 r..
Ważny od: 26/10/2010 do: 10/11/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/52/10 ----- Wykonanie Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3928W, 3939W, 3929W od drogi krajowej nr 63, na odcinku Bielany - Patrykozy - Kożuchówek.
Ważny od: 20/10/2010 do: 03/11/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/50/10 ----- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń w sezonie 2010/2011 r..
Ważny od: 19/10/2010 do: 02/11/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/46/2010 ------ Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3922W - ul. Żeromskiego w Jabłonnie Lackiej, na odcinku od cmentarza do końca zabudowy.
Ważny od: 08/10/2010 do: 22/10/2010
Tytuł: AG.3421.ZP/41/10 ----- USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO.
Ważny od: 17/09/2010 do: 01/10/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/40/2010 ------ Wykonanie odnowy drogi kategorii powiatowej nr 3911W, na odcinku o długości 0,800 km. w obrębie ewidencyjnym Łomna gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 07/09/2010 do: 21/09/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/37/2010 ------ Wykonanie odnowy drogi kategorii powiatowej nr 4217W, na odcinku o długości 0,666 km. w m. Dębe, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 20/08/2010 do: 03/09/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/34/2010 ---- Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi kategorii powiatowej nr 3939W w obrębie ewidencyjnym Ruda Kolonia i Patrykozy, na odcinku o długości 2,655 km..
Ważny od: 13/08/2010 do: 31/08/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/31/2010 ---- Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3940W na odcinku o długości 0,310 km. w Patrykozach.
Ważny od: 03/08/2010 do: 17/08/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/27/2010 ---- Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3921W w Jabłonnie Lackiej, ul. Sienkiewicza.
Ważny od: 07/07/2010 do: 21/07/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/30/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 07/07/2010 do: 21/07/2010
Tytuł: AG.3421.ZP/23/10 ---- Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 07/07/2010 do: 21/07/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/29/2010 ---- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 07/07/2010 do: 21/07/2010
Tytuł: Zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego.
Ważny od: 14/06/2010 do: 28/06/2010
Tytuł: FN.3421.ZP/16/10 ------ Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 5 000 000,- zł., z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ważny od: 31/05/2010 do: 14/06/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/15/2010 ---- Wykonanie przebudowy mostu przez rzekę Czapelka w Rogowie, gm.Repki, wraz z przebudową drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku o długości 0,120 km..
Ważny od: 14/05/2010 do: 28/05/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/14/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 29/04/2010 do: 28/05/2010
Tytuł: G.342-3/2010 ----- Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i klas gruntów, sporządzeniem wykazu zmian gruntowych oraz aktualizacją ewidencji gruntów dla części obrębów: gm. Sterdyń - obręby: Łazów, Łazówek, Paderewek i Kolonia Paderewek oraz gm. Sabnie - obręb: Kolonia Kurowice.
Ważny od: 28/04/2010 do: 12/05/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/11/2010 ---- Usługa likwidacji przełomów na drogach kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim.
Ważny od: 21/04/2010 do: 05/05/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/02/10 ----- Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 12/02/2010 do: 16/03/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/03/10 ----- Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 08/02/2010 do: 23/02/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/01/10 ----- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego - 3 zadania.
Ważny od: 03/02/2010 do: 17/02/2010
Tytuł: DP.3421.ZP/80/09 ---- Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Morszków - Jabłonna Lacka, o długości 2,665 km..
Ważny od: 07/01/2010 do: 21/01/2010
Tytuł: G.7432-6/09/ZPnr79 ---- Wykonanie bieżącej aktualizacji w ciągu 2010 r. numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego, miasta Kosowa Lackiego i na obszarze obrębów Jabłonna Lacka, Jabłonna Średnia i Stara Jabłonna na podstawie danych numerycznych i analogowych przekazywanych przez wykonawców prac.
Ważny od: 05/01/2010 do: 19/01/2010
Tytuł: AG.3421.ZP/76/09 ---- Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 21/12/2009 do: 04/01/2010
Tytuł: Km.3421.ZP/67/09 ---- Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w latach 2010 do 2012.
Ważny od: 09/12/2009 do: 23/12/2009
Tytuł: PZN-341/3/2009 --- Dostawa oleju opalowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Nieruchomości w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 01/12/2009 do: 15/12/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/64 /09 --- Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki parkingowej na ul. Fabrycznej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 4228W.
Ważny od: 30/11/2009 do: 14/12/2009
Tytuł: G.342-8/2009 Nr 56 ----- Opracowanie dokumentacji z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, położonych na terenie powiatu sokołowskiego oraz opracowanie wniosków dla poszczególnych działek z obszaru powiatu wraz z niezbędną dokumentacją w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.
Ważny od: 26/11/2009 do: 10/12/2009
Tytuł: FP.3090-7 i 8.ZP/1 i 2/09 --- Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych projektu LOGISTYK.
Ważny od: 20/11/2009 do: 04/12/2009
Tytuł: FP.3090-7 i 8.ZP/1 i 2/09 --- Dostawa podręczników oraz książek pomocniczych do przedmiotów zawodowych projektu HOTELARZ.
Ważny od: 20/11/2009 do: 04/12/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/59/09 ----- Wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi kategorii powiatowej nr 3921W na odcinku Morszków - Jablonna Lacka, o dlugości 2,665 km..
Ważny od: 20/11/2009 do: 04/12/2009
Tytuł: Tytuł: DP.3421.ZP/54/09 ---- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej w powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Kosów Lacki w sezonie 2009/2010 r.
Ważny od: 28/10/2009 do: 12/11/2009
Tytuł: G.7437-3/09 --- Nr 55 --- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 27 działek położonych w 11 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 28/10/2009 do: 12/11/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/47/09 --- Wykonanie odnowy nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej i budowa zatoki parkingowej na drodze kategorii powiatowej Nr 3912W na odcinku Sterdyń - Stelągi o długości 0,526 km..
Ważny od: 09/10/2009 do: 26/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/46/09 --- Wykonanie nawierzchni drogi kategorii powiatowej Nr 3907W w Kamieńczyku gm. Sterdyń na odcinku o długości 0,326 km..
Ważny od: 09/10/2009 do: 26/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/44/09 --- Wykonanie nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Sokołowie Podlaskim z odwodnieniem - etap I.
Ważny od: 29/09/2009 do: 11/10/2009
Tytuł: G.7437-2/09 nr.50 ---- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 56 działek położonych w 26 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 29/09/2009 do: 10/10/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/48/09 --- Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu oraz roboty remontowo-budowlane szybu dźwigowego i dostosowanie kondygnacji wewnętrznych do transportu osób i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich łącznie z badaniem dozorowym.
Ważny od: 25/09/2009 do: 04/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/42/09 --- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych dla samochodów osobowych na przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 16/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/43/09 --- Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu oraz roboty remontowo-budowlane szybu dźwigowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich łącznie z badaniem dozorowym.
Ważny od: 16/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: G.342-4/09.ZP/38 -- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów o dane ewidencyjne budynków i lokali dla 28 obrębów z gminy Kosów Lacki, 24 obrębów z gminy Jabłonna Lacka i obrębu Wieska Wieś gm. Jabłonna L.
Ważny od: 09/09/2009 do: 01/10/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/35/09 - Wykonanie odnowy nawierzchni ulicy Ogrodowej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 3960W.
Ważny od: 27/08/2009 do: 10/09/2009
Tytuł: G.7432/7014.ZP/36/37/09 --- Założenie i aktualizacja (5 ha.) mapy zasadniczej na obszarze 30 ha oraz wskazanie granic działki nr 491 uwidocznionej w ewidencji gruntów, położonej w obrębie Podrogów gmina Sokołów Podlaski.
Ważny od: 27/08/2009 do: 10/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/31/09 - Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 3938W na odcinku o długości 0,980 km. w obrębie ewidencyjnym Trebień i Księżopole Komory gm. Bielany.
Ważny od: 19/08/2009 do: 02/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/32/09 --- Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Czekanów - Łuzki, gm. Jabłonna Lacka.
Ważny od: 19/08/2009 do: 02/09/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/30/09 - Wykonanie odnowy nawierzchni ulicy Ogrodowej w Sokołowie Podlaskim - droga kategorii powiatowej nr 3960W.
Ważny od: 10/08/2009 do: 26/08/2009
Tytuł: Aneks do Umowy ramowej pomiędzy Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych a Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokolowie Podlaskim.
Ważny od: 05/08/2009 do: 19/08/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/29/09 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na ul. Żeromskiego w Jabłonnie Lackiej - droga kategorii powiatowej nr 3922W.
Ważny od: 04/08/2009 do: 18/08/2009
Tytuł: Fn.3421.ZP/22/09 ----- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 4 mln. zł.
Ważny od: 16/07/2009 do: 30/07/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/24/09 --- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki - Klimowizna - ulica Długa w Kosowie Lackim.
Ważny od: 08/07/2009 do: 08/08/2009
Tytuł: AG.3421-ZP/22/09 -- Dostawa materiałów biurowych.
Ważny od: 18/06/2009 do: 12/07/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Koszenie kosiarką bijakową trawy, chwastów i odrostów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 18/06/2009 do: 12/07/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/17/09 ----- Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23 i przy ul. Armii Krajowej 4.
Ważny od: 08/06/2009 do: 23/06/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Przebudowa chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3918W w Grodzisku.
Ważny od: 04/06/2009 do: 18/06/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/15/09 --- Przebudowa mostu przez ciek wodny Grobelka w Wyrozębach Podawcach, gm. Repki wraz z przebudowa drogi poiatowej Nr 3932W na odcinku 0,146 km.
Ważny od: 22/05/2009 do: 05/06/2009
Tytuł: G.7437-1/09 ----- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków gruntowych dla 41 działek położonych w 21 obrębach powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 06/05/2009 do: 20/05/2009
Tytuł: G.7437-2/09 --- Wykonanie bieżącej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego i miasta Kosowa Lackiego na podstawie danych numerycznych i analogowych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz na podstawie opracowań znajdujących się w PODGiK celem aktualizacji zasobu.
Ważny od: 27/03/2009 do: 13/04/2009
Tytuł: AG.3421.ZP/08/09 ----- Nadbudowa dachu na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej nr 4.
Ważny od: 17/03/2009 do: 31/03/2009
Tytuł: G.342-1/2009 -- Ustanowienie inspektora nadzoru dla pracy geodezyjnej zleconej umową nr G.342-1/08-ZP41 dotyczącej Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia istniejącej ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne budynków i lokali.
Ważny od: 10/03/2009 do: 27/03/2009
Tytuł: G.7437-1/09 --- Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej: - obręb: Ruda Kolonia, Patrykozy, Kożuchów Gm. Bielany, obszar opracowania wynosi 46 ha, w tym aktualizacja 26 ha.
Ważny od: 10/03/2009 do: 27/03/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/03/09 --- Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 16/02/2009 do: 02/03/2009
Tytuł: D.3421.ZP/06/09 ---- Remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 16/02/2009 do: 02/03/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/04/09 ---- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 16/02/2009 do: 02/03/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/05/09 ---- Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 16/02/2009 do: 02/03/2009
Tytuł: PZN-341/2/2009 ----- Dostawa oleju opalowego na potzeby Powiatowego Zarządu Nieruchomości w Sokolowie Podlaskim.
Ważny od: 03/02/2009 do: 17/02/2009
Tytuł: AG.3421-ZP/02/09 ------ Dostawa materiałów biurowych.
Ważny od: 16/01/2009 do: 03/02/2009
Tytuł: DP.3421.ZP/54/08 --- Wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, powiecie sokołowskim na terenie gmin: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń w sezonie 2008/2009 r..
Ważny od: 27/11/2008 do: 11/12/2008
Tytuł: G.3421.ZP/46/08 -- Opracowanie dokumentacji - gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych w ramach Dzialania 5 PROW dla 21 dzialek oraz sporządzeniem wykazu zmian gruntowych dla każdej dzialki odrębnie.
Ważny od: 28/10/2008 do: 11/11/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/38/08 - Wykonanie modernizacji drogi kategorii powiatowej nr 4234W, na odcinku o długości 0,570 km, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Sokołów Podlaski.
Ważny od: 14/10/2008 do: 30/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/40/08 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3926W - ulica Targowa w Jabłonnie Lackiej, na odcinku od km 0+000 do km 0+299.
Ważny od: 14/10/2008 do: 30/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/39/08 - Wykonanie II etapu przebudowy chodnika i zjazdów gospodarczych na drodze kategorii powiatowej nr 3912W w Nowym Ratyńcu, gm. Sterdyń, na odcinku o długości 0,722 km.
Ważny od: 14/10/2008 do: 30/10/2008
Tytuł: G.3421.ZP/41/08 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów gm Sokołów Podlaski i 9 obrębów gm. Sterdyń.
Ważny od: 07/10/2008 do: 21/10/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/33/08 ----- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W w obrębie ewidencyjnym Rogów, na odcinku o dlugości 0,562 km..
Ważny od: 02/09/2008 do: 19/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/31/08 --- Odnowa drogi kategorii powiatowej nr 3924W na odcinku o długości 0,326 km. w Wirowie.
Ważny od: 01/09/2008 do: 15/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/32/08 --- Odnowa drogi kategorii powiatowej nr 3902W na odcinku o długości 0,400 km. w Tosiach.
Ważny od: 01/09/2008 do: 15/09/2008
Tytuł: AG.3421-ZP/27/08 - w trybie zapytanie o cenę - Dostawa materiałów biurowych.
Ważny od: 21/08/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: G.3421.ZP/28/08 -- Założenie i aktualizacja mapy zasadniczej w 8 obrębach na powierzchni ok. 193 ha..
Ważny od: 19/08/2008 do: 12/09/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/26/08 ----- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacze - Błonie Duże - Bielany Żyłaki.
Ważny od: 18/08/2008 do: 10/09/2008
Tytuł: G.3421.ZP/25/08 --- Wykonanie aktualizacji okresowej, numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Sokołowa Podlaskiego na podstawie operatów zaewidencjonowanych od 10 października 2006 r.
Ważny od: 06/08/2008 do: 28/08/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/29/08 - - - - Wykonanie remontów cząstkowych - roboty dodatkowe.
Ważny od: 30/07/2008 do: 15/08/2008
Tytuł: Fn.3421.ZP/24/08 -- Udzielenie długoterminowego kredytu zlotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 3 mln. zł.
Ważny od: 29/07/2008 do: 29/08/2008
Tytuł: Tytuł: ŚiB-6114/4.ZP/20/08 ----- Wykonanie odnowienia pożarzyska lasu na terenie wsi Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki.
Ważny od: 18/07/2008 do: 01/08/2008
Tytuł: D.3421.ZP/23/08 ------ Koszenie trawy i chwastów na poboczach dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 18/07/2008 do: 05/08/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/22/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 18/07/2008 do: 01/08/2008
Tytuł: AG.3421.ZP/21/08 -------- Remont Sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.
Ważny od: 04/07/2008 do: 25/07/2008
Tytuł: G.3421.ZP/19a i b/08 - Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla obrębów w gm. Bielany (ok. 277 ha.), oraz rozliczenie powierzchni użytków i klas gruntów wraz z aktualizacją części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków. B. Analiza dokumentacji celem uzgodnienia treści księgi wieczystej i sprostowania danych objętych ewidencją gruntów.
Ważny od: 02/07/2008 do: 01/08/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/18/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 18/06/2008 do: 02/08/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/17/08 ------ Przebudowa mostu przez rzekę Myśla w m. Liszki, gm. Repki w ciągu drgi kategorii powiatowej nr 3911W.
Ważny od: 20/05/2008 do: 03/06/2008
Tytuł: G.3421.ZP/15/08 ----- Wykonanie okresowej aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Sokolowa Podlaskiego, na podstawie operatów zaewidencjonowanych od 10 października 2006 r. do chwili obecnej.
Ważny od: 19/05/2008 do: 02/06/2008
Tytuł: G.3421.ZP/16/08 ----- Skanowanie opisów topograficznych do programu BANK OSNÓW.
Ważny od: 19/05/2008 do: 02/06/2008
Tytuł: G.3421.ZP/14/08 -- Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla obrębów Łuzki i Niemirki, gm. Jabłonna Lacka (ok. 387 ha.), oraz rozliczenie powierzchni użytków i klas gruntów wraz z aktualizacją części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.
Ważny od: 12/05/2008 do: 26/05/2008
Tytuł: BM.3421.ZP/12/08 --- Termomodernizacja w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24a.
Ważny od: 09/05/2008 do: 26/05/2008
Tytuł: ZSzNr1.3421.ZP/08/08 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego i Bursy Międzyszkolnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24.
Ważny od: 24/04/2008 do: 09/05/2008
Tytuł: ZSzNr1.3421.ZP/10/08 --- Termomodernizacja w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24.
Ważny od: 16/04/2008 do: 30/04/2008
Tytuł: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ----- ZSzNr1.3421.ZP/08/08 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkól Nr 1, im. K. K. Baczyńskiego i Bursy Międzyszkolnej w Sokołowie Podlaskim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie Nr 24.
Ważny od: 03/04/2008 do: 17/04/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/06/08 -- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg i ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego
Ważny od: 21/02/2008 do: 01/03/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/05/08 - Dostawa pospólki żwrowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego
Ważny od: 21/02/2008 do: 01/03/2008
Tytuł: G.3421.ZP/07/08 -- Opracowanie dokumentacji podzialu dzialki
Ważny od: 21/02/2008 do: 01/03/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/02/08 - Dostawa pospólki żwrowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego.
Ważny od: 29/01/2008 do: 12/02/2008
Tytuł: G.3421.ZP/04/08 -- Opracowanie dokumentacji podzialu dzialki - 2 szt.
Ważny od: 29/01/2008 do: 12/02/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/03/08 -- Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokolowskiego.
Ważny od: 29/01/2008 do: 12/02/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/01/08 -- Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg i ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 29/01/2008 do: 12/02/2008
Tytuł: Dostawa oleju opałowego do I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim, ul. Sadowa.
Ważny od: 23/01/2008 do: 06/02/2008
Tytuł: AG.3421-ZP/48/07 - Dostawę materiałów biurowych.
Ważny od: 19/12/2007 do: 02/01/2008
Tytuł: ZS/915/2007 -- Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w ilości około 150000 litrów do Zespołu Szkół nr 2.
Ważny od: 19/12/2007 do: 03/01/2008
Tytuł: DP.3421.ZP/34/07 - Wykonanie modernizacji jezdni i przebudowy chodnika oraz zjazdów na drodze kategorii powiatowej nr 3909W w Seroczynie, gm. Sterdyń.
Ważny od: 26/10/2007 do: 09/11/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/35/07 - Wykonanie przebudowy chodnika i zjazdów na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (droga kategorii powiatowej nr 3902W).
Ważny od: 26/10/2007 do: 09/11/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/40/07 - Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej, na terenie powiatu sokołowskiego w gminach: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń, Repki w sezonie 2007/2008 r..
Ważny od: 26/10/2007 do: 09/11/2007
Tytuł: D.3421.ZP/36/07 -- Wykonanie odnowy nawierzchni jezdni ul. Szkolnej w Kosowie Lackim (droga kat. powiatowej nr 4219W).
Ważny od: 26/10/2007 do: 09/11/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/30/07 - Budowa chodnika i wjazdów gospodarczych we wsi Węże na drodze powiatowe 4228W Wyszków - Sokołów Podlaski, na terenie gminy Sokołów Podlaski.
Ważny od: 11/10/2007 do: 25/10/2007
Tytuł: G.3421.ZP/32/07 - Opracowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej: 1. podz.dzialki nr 4010/27 w Sokołowie Podl. Ul. Lipowa, Kolejowa 2. pomiar kontr. dzialki nr 471/6 w Sokołowie Podl. Ul. Kosowska 3. poomiar kontr. dzialki nr 662 i 661/8 w Sokołowie Podl. Ul. Niecieckiej.
Ważny od: 11/10/2007 do: 25/10/2007
Tytuł: G.3421.ZP/33/07 - Uzupełnienie bazy danych dotyczącej budynków i lokali części opisowej ewidencji budynków i lokali.
Ważny od: 11/10/2007 do: 25/10/2007
Tytuł: AG.3421.ZP/27/07 - Budowa przyłącza wodociągowego do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podl. przy ul. Wolności 23.
Ważny od: 03/10/2007 do: 17/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/28?07 - Przebudowa chodnika i zjazdów na ulicy Spacerowej - droga kat. Powiatowej nr 3923W w Jabłonnie Lackiej na odcinku długości 0,554 km i na ul. Targowej - droga kat. Powiatowej nr 3924W, na odcinku o długości 0,0375 km..
Ważny od: 03/10/2007 do: 17/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/26?07 - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3937W, na odcinku o długości 0,407 km, w Dmochach Rętkach.
Ważny od: 26/09/2007 do: 10/10/2007
Tytuł: G.3421.ZP/29/07 - Opracowanie geodezyjnej dokumentacji technicznej: 1. podz.dzialki nr 3487/21 w Sokołowie Podl. Ul. Oleksiaka Wichury 2. podz.dzialki nr 3988/5 w Sokołowie Podl. Ul. M.C.Sklodowskiej 3. podz.dzialki nr 2172/6 i 7 w Sokołowie Podl. Ul. Szkolnej 4. zalożenie i aktualizacja mapy zasadn. obr. Buczyn, gm. Kosów i obr. Wymysly, gm. Sabnie,ok. 30ha.
Ważny od: 26/09/2007 do: 10/10/2007
Tytuł: AG.3421.ZP/25/07 KANCELARIA BROKERSKA SUPRA BROKERS OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU SOKOŁOWSKIEGO.
Ważny od: 21/09/2007 do: 05/10/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/23/07 Wykonanie przebudowy chodników i zjazdów na ulicy Ks. Bosko w Sokołowie Podlaskim od ulicy Armii Krajowej do ulicy Działkowej km 0+000-0+587,75.
Ważny od: 13/09/2007 do: 27/09/2007
Tytuł: G.3421.ZP/24/07 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji gruntów i stanu faktycznego działek Nr 15/1 i 15/2 w obrębie Dziegietnia Kolonia gm. Sokołów Podl.
Ważny od: 13/09/2007 do: 27/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/22/07 Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej Nr 3918W, na odcinku Nieciecz Włościańska - Rogów.
Ważny od: 23/08/2007 do: 06/09/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/21/07 Wykonanie przebudowy drogi kategorii powiatowej Nr 3913W, na odcinku Buczyn Szlachecki - Hołowienki.
Ważny od: 22/08/2007 do: 05/09/2007
Tytuł: G.3421.ZP/19/07 Założenie ewidencji budynków i lokali w 19 obrębach gm. Ceranów.
Ważny od: 18/08/2007 do: 31/08/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/18/07 Przebudowa północnego chodnika i zjazdów na ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim.
Ważny od: 17/08/2007 do: 31/08/2007
Tytuł: DP.3421.ZP/16/07 --- Przebudowa południowego chodnika i zjazdów na ul. Wiatraki w Sokołowie Podlaskim (droga kategorii powiatowej) na odcinku od ul. Sadowej do ul. Ogrodowej.
Ważny od: 16/08/2007 do: 30/08/2007
Tytuł: G.3421.ZP/17/07 Opracowanie dokumentacji - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych.
Ważny od: 10/08/2007 do: 25/08/2007
Tytuł: RiŚ.3421.ZP/15/07 SPORZĄDZENIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU.
Ważny od: 07/08/2007 do: 21/08/2007
Tytuł: Fn.3421.ZP/14/07 - Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego dla Powiatu Sokołowskiego do kwoty 2.955.000 zł.
Ważny od: 02/08/2007 do: 16/08/2007
Tytuł: AG.3421-ZP/12/07 - Dostawa materiałów biurowych - 3 pakiety.
Ważny od: 22/06/2007 do: 07/07/2007
Tytuł: G.3421.ZP/10/07. - Dokonanie podziału działki Nr 1568 stanowiącej ul. Wiatraki i Polną w Sokołowie Podl.
Ważny od: 08/06/2007 do: 28/06/2007
Tytuł: G.3421.ZP/11/07. - Dokonanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie granic dz. ew. 83 i 84 w m. Jasień.
Ważny od: 08/06/2007 do: 28/06/2007
Tytuł: LO.3421.ZP/04/07 Termomodernizacja budynku szkoły, stołówki i sali gimnastycznej przy LO ul. Sadowa 11.
Ważny od: 21/05/2007 do: 04/06/2007
Tytuł: AG.3421.ZP/08/07 "Dostawa samochodu do przewozu osób"
Ważny od: 08/05/2007 do: 17/05/2007
Tytuł: G.3421-ZP/07/07 Aktualizacja mapy zasadniczej.
Ważny od: 04/04/2007 do: 17/04/2007
Tytuł: G.3421-ZP/06/07 Aktualizacja i założenie mapy zasadniczej.
Ważny od: 30/03/2007 do: 15/04/2007
Tytuł: DP.3421 ZP/1/07 Dostawa pospółki żwirowej na drogi i ulice kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 12/03/2007 do: 23/03/2007
Tytuł: DP.3421-ZP/5/07 Wykonanie profilowania równiarką poboczy i jezdni dróg oraz ulic kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 20/02/2007 do: 12/03/2007
Tytuł: DP.3421 ZP/3/07 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego.
Ważny od: 09/02/2007 do: 27/03/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych i gazu LPG do Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim w roku 2006
Ważny od: 27/12/2005 do: 10/01/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE o wynikach postępowania w przetargu o wynikach postępowania w przetargu na dostawę silnika zaburtowego do Komendy Powiatowej PSP
Ważny od: 07/07/2005 do: 18/07/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym
Ważny od: 24/12/2004 do: 07/01/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu sprzętu nurkowego do Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 01/09/2004 do: 15/09/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę namiotu pneumatycznego wraz wyposażeniem do Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim
Ważny od: 26/08/2004 do: 09/09/2004
Tytuł: OGŁOSZENIE o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego ?Komenda Powiatowa oraz Jednostka Ratowniczo ? Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim?.
Ważny od: 24/08/2004 do: 07/09/2004
Tytuł: Opracowanie podzialu dzialkinr.2110, polożonej w Dzierzbach Wlościańskich celem wydzielenia działki przyzagrodowej. - ZP.10/G/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ustalenie granic dzialki nr273, polożonej w Henrysinie. - ZP.11/G/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Budowa zatoki autobusowej i chodnika na ulicy Szkolnej i Armii Krajowej w Kosowie Lackim. - ZP.12/DP/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Zakup monitora i drukarki. - ZP 13/AG/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Wykonanie odnowienia pożarzyska na terenie wsi Maliszewa Nowa gm. Kosów Lacki. - ZP.14/ RŚ/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Opracowanie w 4 egzemplarzach wykazu rozliczenia powierzchni terenów zmeliorowanych. - ZP.9/G/ 04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Zakup kserokopiarki analogowej wielkoformatowej. - ZP.8/G/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Wykonanie profilowania rowniarką drog powiatowych żwirowych i gruntowych na terenie pow. Sokolowskiego. - ZP.7/DP/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Dostawa pospołki żwirowej na drogi powiatowe. - ZP.6/DP/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych - ZP.5/DP/ 04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Projekt budowy drogi 36127. - ZP.4/DP/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Projekt budowy drogi 36166, 36164. - ZP.3/DP/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Dostawa tablic rejestracyjnych - ZP.2/Km/04
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Dostawa 3szt. 9.miejscowych mikrobusow posiadających homologację samochodu specjalnego- sanitarnego do przewozu osób. - ZP.15/AG/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Zakup regalow do archiwum. - ZP.16/NB/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Przebudowa skrzyżowaniadrog powiatowych nr 36157,36158,36159,36162 w miejscowosci Jablonna Lacka. - ZP.17/DP/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Dostawa pospółki żwirowej na drogi powiatowe. - ZP.18/DP/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Opracowanie podziału geodezyjnego dzialek nr 2,3,18,39,41/1,81,82/1 w obrębie ewidencyjnym Kostki gm. Sokolów Podlaski. - ZP.19/G/04.
Ważny od: 22/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Podcięcie gałęzi na drodze - ZP.1/DP/04
Ważny od: 31/03/2004 do: 30/04/2004
  ostatnia modyfikacja: 23 Grudzień 2013 - 08:24
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna